Lékaři zkoušejí nový způsob léčby rakoviny

Do fáze klinických zkoušek se dostává nová léčba rakoviny založená na tom, že účinná látka zastaví růst cév, které zhoubný nádor vyživují. „Je prokázáno, že nová tvorba cév má klíčový význam pro život nádoru, říká Pavel Klener…

Metoda má zastavit růst cév, které vyživují nádor, říká onkolog Pavel Klener

Praha – Do fáze klinických zkoušek se dostává nová léčba rakoviny založená na tom, že účinná látka (většinou proteinové povahy) zastaví růst cév, které zhoubný nádor vyživují.

„Je prokázáno, že nová tvorba cév má klíčový význam pro život nádoru,“ říká Pavel Klener, přednosta I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a předseda onkologické společnosti. Před ním na stole leží protokol o jedné z takových látek, která má blokovat cévní růst. V nemocnici ji budou zkoušet do půl roku u leukémie. „Ukázalo se, že kostní dřeň především u agresivních forem této nemoci je bohatě protkaná cévami, které umožňují živější tvorbu leukemických buněk. Pokud se omezí růst cév, může se dosáhnout pozitivního efektu,“ vysvětluje Klener. Podmínkou klinického ověřování je ovšem svolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a etické komise Ministerstva zdravotnictví.

Vědci již podle Klenera objevili řadu látek, které takto působí. „Už jsou v klinickém zkoušení u různých nádorů, například ledvin. Na posledním onkologickém sjezdu v Los Angeles byla dokonce celá jedna sekce věnována přípravku, který omezuje cévní novotvorbu.

Metoda podvazování nádorů neboli devitalizace, kolem níž se v Česku rozvinula obrovská diskuse, jde na zhoubný novotvar obráceně. „Při té se podvazují cévy u již hotového nádoru. Zablokování cévního růstu je cesta originálnější a účinná. Má význam především v počátečních fázích nádorového vývoje. Ukazuje se však, že také v pokročilých stadiích mohou tyto látky zastavit nebo omezit nádorové bujení,“ zdůrazňuje Klener.

(ika), Hospodářské noviny, 16.7.2002

Ohodnoťte tento článek!