Lékařská fakulta otevírá nový studijní obor – adiktologie

Od letošního října se bude na 1. lékařské fakultě UK vyučovat nový studijní obor – adiktologie. Je akreditován jako tříletý bakalářský studijní program. Absolventi by se měli uplatnit ve zdravotnických zařízení pro léčbu závislostí, ve státních i nestátních zařízeních pro dlouhodobou ústavní léčbu…

v probační a mediační službě nebo jako odborní poradci v policii či armádě.

„Nestává se často, že by lékařská fakulta otevírala nový obor. Na tak vážné problémy jako je léčba závislostí reaguje pedagogická obec programem primární prevence. To ale není dostačující. Je potřeba, aby v oblasti závislostí nefungoval jen psycholog, který si občas k této problematice odskočí. Potřebujeme specialisty, kteří se na tento problém zaměřují,“ uvedl děkan 1. LF UK Štěpán Svačina.

Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK Jiří Raboch poukázal na to, že v České republice je zhruba 30 tisíc až 100 tisíc alkoholiků a 10 tisíc až 30 tisíc drogově závislých.

„Závislost na návykových látkách přitom představují nejčastější duševní poruchu lidí. Až čtvrtina celé populace se alespoň jednou za život potýká s problémem závislosti. U mužů se toto číslo blíží až k jedné třetině. Počet pacientů v ambulancích přitom není adekvátní počtu lidí, kteří závislostí trpí.“

Co bude předmětem studia adiktologie

Studenti nového oboru se mají během tří let seznámit se základy vybraných medicínských oborů, psychologie, sociální práce, pedagogiky a speciální pedagogiky, se základy práva a kriminologie a ekonomie. Při studiu bude dáván velký důraz na praxi, studenti se budou s problematikou závislostí seznamovat v terénu a měli by absolvovat řadu stáží.

Nové obory na obzoru

V současné době probíhá akreditační řízení na další nové studijní obory v rámci 1. LF UK. Jedná se o bakalářské programy nutriční terapeut a ortopedická protetika a o magisterské studijní programy v oborech intenzivní péče, řízení a ekonomika zdravotnických provozů a ortopedická protetika.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!