Lékařská fakulta už ladí výuku stomatologů s pravidly EU

Zlepšit praktické dovednosti svých studentů a naopak snížit množství předmětů všeobecného lékařství. To jsou hlavní úkoly, které čekají pedagogy-stomatology Univerzity Palackého v Olomouci, pokud chtějí dostát požadavkům EU…

OLOMOUC – Zvýšit praktické dovednosti svých studentů, zaměřit jejich pozornost na laboratorní výkony a naopak snížit množství předmětů všeobecného lékařství. To jsou hlavní úkoly, které čekají pedagogy-stomatology Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pokud chtějí dostát požadavkům EU.

Fakulta již proto připravila nový studijní program, podle nějž mají budoucí dentisté začít studovat v září 2004.

Cílem je sladit výuku s univerzitami v zemích EU a připravit absolventy pro volný evropský trh.

„Studijní program musí akreditovat ministerstvo školství na základě vyjádření ministerstva zdravotnictví. Akreditace současného studijního oboru stomatologie totiž končí koncem roku 2003. Pak bychom už měli najet na pravidla obvyklá v zemích EU,“ řekl proděkan fakulty pro záležitosti studia stomatologie Miroslav Eber.


Program počítá se zkrácením studia z šesti na pět let. Absolventi budou mít jiný titul než MUDr.

Mise EU, které navštívily tři stomatologické kliniky v Olomouci, měly podle Ebera výhrady zejména k objemu výuky všeobecných medicínských oborů, například gynekologie či očního lékařství.

V zemích EU naopak univerzity kladou velké nároky na zvládnutí praktických dovedností tak, aby si absolventi po promoci mohli otevřít soukromé ordinace.

„U nás je to možné až po třech letech, kdy absolventi získají první atestaci. Tradice výuky stomatologie u nás spočívala v tom, že jsme studentům předali řadu teoretických znalostí a na zvládnutí praxe měli tři roky po promoci. To se musí změnit,“ dodal Eber.

Ke zlepšení praktických dovedností budoucích zubařů by v Olomouci měla přispět nová výuková laboratoř, jejíž výstavba začne v červnu. Lékařská fakulta na ni získala grant z Fondu rozvoje vysokých škol ve výši zhruba tři milióny korun. Stomatologii na olomoucké lékařské fakultě studuje zhruba 200 studentů.

Právo, 28.05.2003

Ohodnoťte tento článek!