Lidovci chtějí zpřísnit podmínky potratů – ve sněmovně probíhá diskuse

Pojem ukončení těhotenství chtějí lidovečtí poslanci změnit na pojem „usmrcení počatého, ale dosud nenarozeného dítěte“ s trestními sankcemi. Sněmovna se v nejbližších dnech bude zabývat jejich návrhem, jímž zkoušejí zrušit stávající zákon o umělém přerušení těhotenství…

Poslanci Jiří Karas a Jan Kasal poukazují na ústavní Listinu základních práv a svobod, podle níž má každá počatá bytost právo na život.

Pokud by jejich návrh prošel parlamentem, hrozilo by lékařům, kteří by vyhověli žádosti žen o potrat, až pětileté vězení a zákaz činnosti. K výjimkám by patřilo pouze „prokázané znásilnění“ a situace, kdy dojde k úmrtí plodu nechtěně při lékařském zákroku zachraňujícím život ženy.

Vláda se k tomuto lidoveckému návrhu staví vyjádřila „opatrně“. Na jednu stranu uvádí, že s ním nesouhlasí, a na druhou stranu tvrdí, že jde „o podnětný návrh“. Vláda nicméně ve svém stanovisku poukazuje na rezoluce OSN, podle nichž má mít dítě právo narodit se jako chtěné.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 9.2. 2004

Ohodnoťte tento článek!