Lidské krvinky místo pokusných živočichů

Nový způsob testování léků ušetří životy až dvou set tisíc pokusných králíků ročně. Metodu, při níž se místo živých zvířat používají pouze lidské krvinky ve zkumavce, vyvinuli vědci v rámci projektu financovaného EU…

Nový způsob testování léků ušetří životy až dvou set tisíc pokusných králíků ročně. Metodu, při níž se místo živých zvířat používají pouze lidské krvinky ve zkumavce, vyvinuli vědci z několika výzkumných ústavů v rámci projektu financovaného Evropskou unií.

„Užívání laboratorních zvířat pro testování léků je bohužel nezbytné, abychom chránili lidské zdraví,“ konstatoval komisař Evropské unie pro vědu Philippe Busquin v tiskové zprávě vydané Evropskou komisí.

Zdůraznil však, že je nutné alespoň udělat co nejvíc pro to, aby se množství laboratorních zvířat mohlo snížit. To je právě případ metody, jejíhož vývoje se účastnili vědci z akademických ústavů i farmaceutických firem z Německa, Británie, Nizozemska, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Norska.

Některé léky mohou být při výrobě znečištěny látkami, které pak způsobují nežádoucí horečku u pacienta. Takovou látkou bývají například jedy vytvářené některými baktériemi.

Kontrola vzorků se už přes půlstoletí provádí tak, že laborant vpíchne takový lék králíkovi a sleduje, zda se nezvýšila jeho tělesná teplota, protože to by svědčilo o kontaminaci medikamentu látkami vyvolávajícími horečku.


Pokusní králíci se při těchto testech dají nahradit krví podkovovitého kraba ostrorepa amerického (Limulus polyphemus), která se ve zkumavce sráží při styku s některými horečku vyvolávajícími bakteriálními látkami.

Potíž je v tom, že krabí krev nereaguje na všechny toxiny, ani na viry či plísně, takže králíky, jejichž imunitní systém je lidskému mnohem bližší, nedokáže zcela nahradit.

Nyní však evropští vědci vyvinuli sadu šesti testů, které nevhodné látky, jež by u pacienta vyvolaly horečku, ve zkumavce zjistí za použití lidských bílých krvinek. Ty totiž při styku s nevhodnými látkami vytvářejí specifické molekuly, které pak vyvolají v organismu horečku. Laboratoř tyto molekuly okamžitě zjistí.

Nové testy jsou méně pracné, levnější a citlivější, a ještě se při nich ušetří pokusná zvířata. Do své výbavy je okamžitě převzaly přes dvě stovky laboratoří z Evropy i dalších kontinentů.

Hospodářské noviny, 12.6.2003

Ohodnoťte tento článek!