Magnetismus v nás i okolo nás

Magnetismus je pro existenci všech forem života na Zemi podmínkou stejně nezbytnou jako vzduch, voda, teplo, světlo, elektřina a nukleární energie. A stejně toho o magnetismu stále víme velice málo. V anglosaské literatuře…

jsou v posledních 30 letech účinkům magnetismu a magnetické terapii věnovány desítky knih, tisíce článků a zpráv, které našim českým čtenářům nejsou normálně dostupné.

To vedlo dr. J. M. Valucha k napsání knihy Magnetismus jako podmínka života a zdraví. Jeho snahou je poskytnout i našemu čtenáři co nejvíce ověřených a utříděných informací o magnetismu jako o jednom z přírodních jevů, které nejvíce fascinuje naši představivost a podmiňuje naši tělesnou a duševní existenci. Dílo je prvním českým knižním titulem, který čtenáře srozumitelně, podrobně a systematicky seznamuje se všemi důležitými poznatky okolo zemského magnetismu a jeho vlivu na přírodu a člověka. Je určen jak laikům, tak odborníkům z řad lékařů. Sumarizuje a třídí odborné poznatky o tom, jak lze magnetismus využít k prevenci zdraví a léčbě zdravotních poruch.

Kdy a kde se poprvé využívalo magnetu a proč se u nás do dnešní doby tak málo ví o jeho působení na zdraví?

Léčebné využití magnetismu v podobě přikládání kousků přírodní magnetické horniny magnetitu je poprvé písemně doloženo ve starověké Číně, kde pravděpodobně tato forma léčby také vznikla. V určité etapě vývoje moderního vědeckého poznání došlo k bagatelizování až paušálnímu odmítání historické zkušenosti s mnoha léčebnými metodami včetně magnetické terapie. Teprve revize výsledků bádání, k níž dochází v posledních 20 letech, vynáší znovu na světlo přednosti tradičních léčebných metod i magnetické terapie. Široká veřejnost se pochopitelně s touto změnou názorů vědců seznamuje se zpožděním a se zpožděním se také dostává k využití metod v nových podmínkách. K významnému obrození magnetické terapie dochází teprve v posledních několika letech a centrem tohoto obrození jsou medicínské supervelmoci jako USA, Německo, Japonsko a Čína.

Při jakých onemocněních se nejčastěji používá magnetoterapie a u kterých chorob je působení magnetu prokazatelně nejvíce účinné?

Na obě části otázky je stejná odpověď. Nejčastější využití mangetoterapie i její nejvyšší nebo spíše nejrychlejší účinnost jsou v oblasti léčby bolesti – akutní, ale zejména chronické. Za určitých příznivých okolností magnetické pole odruší bolest stejně rychle jako silný farmaceutický přípravek. Méně časté užívání magnetoterapie v případě dalších zdravotních problémů je ovlivněno zejména dvěma skutečnostmi delší dobou léčby ve srovnání s invazivními prostředky ortodoxní medicíny a nutností spolupracovat s lékařem, který má s magnetoterapií klinické zkušenosti. Českých odborníků však v této oblasti není zatím dostatek.

Co vzbudilo zájem veřejnosti o magnetismus?

Žijeme ve světě médií, proto za zájem veřejnosti o magnetismus vděčíme v prvé řadě jim. Nejprestižnější časopisy a noviny západního světa přinesly rozhovory s mistry v různých sportovních odvětvích, kteří uvedli, že by bez trvalého užívání magnetických pomůcek vůbec nemohli sportovat. Stejně populární byly publikované rozhovory s vynikajícími lékaři, kteří dokázali ve stovkách případů zachránit s pomocí magnetoterapie životy lidí postižených neléčitelnými nemocemi, jako jsou rakovina nebo ischemická choroba v posledním stadiu rozvoje. Takové informace pochopitelně vyvolaly obrovský zájem o věc.

Je-li magnetoterapie takovým přínosem, proč nemá oficiální a dostatečné požehnání od „pravověrné medicíny“?

Bohužel medicína hlavního proudu je v prvé řadě mocné ekonomické uskupení vzájemně provázaných finančních skupin a struktur, kde jde především o to, jak proprat co největší množství prostředků. Léčebná metoda, která nedokáže generovat peníze rychle, spolehlivě ave stále rostoucím objemu, nemá plné uznání establishmentem dobré předpoklady, což platí nejen pro magnetoterapii. Například farmaceutická léčiva, která mají v terapii zcela dominantní postavení, přinášejí v extrémních případech marži zisku v řádu několika tisíc procent. Jelikož však efekt poskytovaný magnetoterapií nemá, alespoň v některých případech, vůbec konkurenci v jiných terapiích, nemohla tuto metodu oficiální medicína neuznat vůbec.

Někteří z nás se již setkali při vyšetření s magnetickou rezonancí. Jaké další progresivní metody diagnostiky se v ČR používají a kde?

Magnetická diagnostika je nejen u nás, ale i všude na světě stále novou záležitostí. Vedle přístrojů magnetické rezonance se šíří užívání monitorů supravodivé kvantové interference a nyní i magnetoencefalografů a mangnetokardiografů. Všechny tyto přístroje využívají principu biologického elektromagnetismu k podrobnému vyšetření nemocných tkání a orgánů. Zcela zastiňují rentgenologické vyšetření i další konvenční zobrazovací diagnostické techniky, protože poskytují nejen mnohem přesnější a podrobnější obraz změny tkání, ale zejména nevystavují vyšetřovaného žádnému možnému zdravotnímu poškození. Bohužel zatím je těchto moderních diagnostických přístrojů u nás tak málo, že širší populaci prakticky nemohou sloužit.

Je skutečně magnetoterapie zdravotně bezrizikovou metodou? Nepůsobí magnetické impulsy negativně na nervovou soustavu, na srdce, na těhotné ženy či na epileptiky?

Je obecně známo, že magnetoterapie představuje nejmenší možná zdravotní rizika vůbec. Působí na organismus zprostředkovaně a jemně. Zmíněné vyšetřovací nástroje na bázi elektromagnetismu indukují magnetické pole o síle více než 20krát větší než „silné“ elektromagnetické pomůcky, a přesto za více než dvacet let jejich užívání, dokonce na těžce nemocných pacientech, nebyl zjištěn jediný případ poškození zdraví vyšetřovaného. Výrobci i prodejci všech typů pomůcek jsou ostatně povinni kupujícího na možná rizika upozornit písemnou formou. Potenciálnímu nebezpečí zužití magnetických pomůcek se vystavuje pouze lidé s implantovanými elektropřístroji a lidé trvale užívající léky k ředění krve. Tyto dvě skupiny osob by bez dohledu odborníka neměly takové pomůcky užívat. Pokud se týče těhotných žen, jim jsou zapovězeny všechny prostředky léčby, jejichž užití není naprosto nutné. Epileptici by měli zachovat určitou opatrnost při užívání přístrojů k indukci pulsního magnetického pole, ale přístroje představují pouze zlomek výběru mezi ostatními pomůckami, a pokud by některý z modelů těchto přístrojů mohl epileptika ohrozit, bude na toto riziko předem upozorněn.

Ohodnoťte tento článek!