Malá otužilost dětské populace je dána pasivním životním stylem

Sport, skauting a jiné organizované aktivity mohou spontánní hry dětí z předchozích dob jenom velmi těžko nahradit. Děti tráví daleko více času u sedavých zábav…

Cvikov – Nemoci horních a dolních dýchacích cest představují v dětském věku hlavní zdroj nemocnosti. Mají největší podíl na absencích dětí ve školkách, školách, potažmo i jejich rodičů v zaměstnání. O příčinách a léčbě těchto nemocí jsme hovořili s MUDr. Danielem Schneebergerem, primářem Dětské léčebny ve Cvikově.

„Běžné virózy a katary se vyskytují nejvíce v podzimních a jarních měsících. Také výskyt chřipkových epidemií spadá do této doby. Podle epidemiologů nás čeká v nejbližších letech velká chřipková pandemie, která se objevuje jednou za třicet let,“ konstatuje MUDr. Schneeberger a dodává, že alergická onemocnění a astma způsobují pacientům celoroční obtíže se sezónním zhoršením podle druhu alergie.

Co způsobuje, že jsou respirační onemocnění tak častá?

„Malá otužilost dětské populace je dána životním stylem. Oproti předchozím generacím tráví dnešní děti podstatně méně času venku, školní i mimoškolní činnosti ubírají stále více času, děti jsou těmito aktivitami nesmírně přetěžovány,“ hovoří o svých zkušenostech MUDr. Schneeberger. Podle něj je představa dětství stráveného na louce či na hřišti jen nedosažitelným ideálem. Sport, skauting a jiné organizované aktivity mohou spontánní hry dětí z předchozích dob jenom velmi těžko nahradit. Děti tráví daleko více času u sedavých zábav, televize, počítačových her a podobně.

Tento způsob života v souhrnu odolnost neposílí, ale naopak vede ke snižování obranyschopnosti a přibývání obtíží s imunitou organismu.

„Na onemocnění má vliv domácí i pracovní prostředí s velkým množstvím roztočů v nich, velká obliba domácích zvířat s peřím a srstí, aktivní i pasivní kouření a výživové návyky.“

Primář MUDr. Schneeberger uvádí jako základní léčebný postup při těchto nemocech podávání léků, ať už jsou to tablety, prášky, sirupy nebo inhalační pomůcky.

„Nicméně jsou stále děti, které jdou z nemoci do nemoci, musí užívat antibiotika skoro každý měsíc.“

Přerušit tento začarovaný kruh opakovaných nemocí je podle primáře cvikovské léčebny možné změnou prostředí. K tomu právě slouží dětem pobyt v léčebně.

„Cílem léčby je vytržení dítěte z prostředí, kde má velké zdravotní potíže, ať již v důsledku působení domácích alergenů či v důsledku malé otužilosti a snížené odolnosti,“ poznamenává MUDr. Schneeberger.

Základem léčby je program celkové dechové rehabilitace, který zahrnuje dechová cvičení, masáže, ale i nácvik správné aplikace inhalačních léků. Školní děti mají možnost naučit se základům hry na flétnu a navštěvovat posilovnu. Otužování dětí se provádí denním sprchováním studenou vodou a pravidelným saunováním. Vycházky spojené s hrami absolvují děti denně za každého počasí.

„Frekvenci jednotlivých částí rehabilitačního programu určují lékaři, kteří jsou v léčebně nejen přes den, ale zajišťují pohotovostní služby po celých 24 hodin. Podle našich statistik nastává zlepšení zdravotního stavu průměrně po dobu půl roku,“ dodává MUDr. Schneeberger.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník, 12.12.2001

Ohodnoťte tento článek!