Máme vynikající systém hlášení výskytu infekcí

„Pro získávání informací o infekcích máme automatizovaný systém EPIDAT, což je jediný plošný systém v Evropě – a dovoluji si tvrdit možná na světě – který zajišťuje povinné hlášení, evidenci a analýzy výskytu infekcí. Tento program…

Hygienik hlavního města Prahy Vladimír Polanecký říká: Spíše je třeba obyvatele uklidňovat

Lidé vracející se do svých zatopených domovů i ti, kteří pracují na odstraňování škod po záplavách, mohou být ohroženi některými bakteriemi. Epidemiologové upozorňují na možnost výskytu vzácné leptospirózy, nelze ale také vyloučit tularemii, listeriózu, hepatitidu A či tyf nebo paratyf. Podle hygienika Prahy Vladimíra Polaneckého je proto nutné používat holinky, rukavice a dezinfekce, ale mnohdy i jakékoli detergenty a všechny mycí a prací prostředky, které máme k dispozici, protože zvyšují smáčivou plochu a tím odstraňují bakterie.

hn: Jak je to s výskytem epidemií nyní, když voda po povodni opadá?

Epidemiologická situace je alespoň v Praze klidná. Průjmová onemocnění se v létě samozřejmě objevují zcela běžně – léto je vlastně jejich vrcholem, ale já bych v tom neviděl žádný problém. Hlášení běží a zatím jediné průjmy se vyskytly na jedné koleji v Praze, kde někdo pěti dámám přinesl dorty z domova. Vyšetřili je na Bulovce a jsou v izolaci. Máme připravena i další lůžka na infekčních odděleních dvou pražských nemocnic, kam bychom mohli nemocné posílat. Bude-li to nutné, převezeme je i mimo Prahu.

Pokud jde o žloutenku v České republice, máme málo zdrojů, nicméně obdobně jako v ostatní civilizované Evropě. Od začátku roku se vyskytlo 88 nemocných, z toho u poloviny z nich byla tato nemoc zavlečena ze zahraničí.

Pro získávání informací o infekcích máme automatizovaný systém EPIDAT, což je jediný plošný systém v Evropě – a dovoluji si tvrdit možná na světě – který zajišťuje povinné hlášení, evidenci a analýzy výskytu infekcí. Tento program se celostátně používá ve všech hygienických stanicích od roku 1993. Tudíž máme přesná hlášení. Trochu byl problém ve zpožďování automatizovaného systému, protože nešly počítače. Například ještě nyní v centru města nefungují e-maily, mohu použít jen e-mail vlastní, který jsem si pro tyto bezpečnostní důvody nechal instalovat, mám i vlastní šéfovskou ISDN linku. Ovšem kdybychom neměli šikovné chlapce přes počítače, nebyli bychom schopni žádným způsobem fungovat. Například nejdříve jsme měli spojení přes Jičín a různá města přes různé providery a každou hodinu se to měnilo.

hn: Budou osoby pohybující se v rizikových oblastech očkovány?

Zákon určuje očkování zdravotníků, takže bych rád zdůraznil, že tyto rizikové skupiny skutečně očkujeme. Sehnali jsme příslušné množství očkovací látky dostupné na našem trhu a ještě čekáme další – zahraniční pomoc samozřejmě uvítáme. Rovněž ti, kteří budou vystaveni zvýšeném riziku, budou očkováni. V tomto smyslu tedy bude vyhlášeno mimořádné očkování, se zcela plošnou vakcinací však zatím nepočítáme, jako odborník to považuji za zbytečné. Maximálně budeme očkovat děti.

hn: Žijeme ve střední Evropě, kde je poměrně běžné dodržování hygienických pravidel. Nyní ale nastupují vysoké teploty a vysoká vlhkost. Lze očekávat, že se objeví nemoci, které nejsou tak zcela běžné?

Nikoli, tato letní situace je naprosto standardní. Všechny splaškové vody, čističky a septiky se spláchly v první vysoké vlně. Pokud proud tekl, kal se ani nemohl usazovat. Naředění těchto nečistot bylo obrovské – v Praze protékalo na pět tisíc litrů vody za sekundu, takže nepředpokládám, že bakterií a splaškových vod příliš zbylo a že by se koncentrovaly v sedimentu. Nepředpokládám ani, že by se nyní v bahně mohlo vyskytovat mnoho problémových látek toxických nebo infekčních, neboť již odešly do Drážďan. Není proto třeba nic zveličovat. Spíš je potřeba obyvatelstvo uklidňovat – a co je nejpodstatnější, aby lidé při práci měli rukavice, holinky, myli se mýdlem, sprchovali se sprchovými gely, při práci nekouřili, nejedli a nepili. Také je důležité, aby si ošetřovali ranky na těle, aby nedošlo k nákaze leptospirou. Ta ale nemusí být zavlečena vodou, mohla být již přítomna ve sklepích či v kompostu po kontaminaci myšmi, které tam původně žily.

hn: Jak vám pomohly zkušenosti z povodní v roce 1997 na Moravě?

Spíš nám přišly vhod obecné zkušenosti týkající se varovného systému svolávání, komunikací, dále ohledně shánění dezinfekcí, sdělování informací pomocí médií či zveřejňováním na různých internetových stránkách. Velice hutně jsme využívali svoje nebo příbuzné internetové stránky nebo jsme odkazovali tlačítkem a snažili jsme se, aby veřejnost byla informována.

hn: Jak budou Pražané zásobováni vodou?

Rád bych zdůraznil, že jsme v Praze včas odstavili vodárnu Podolí a že využíváme vodní zdroj Želivka a Káraný – voda v Praze je tedy perfektní. Navíc přechlorováváme jednotlivé vodojemy a provádíme supervizní kontroly. Pražská vodovodní síť byla porušena pouze jednou v neděli 18. 8. v Karlíně, kde shodou okolností naštěstí žádní lidé nebydlí, takže se situace ošetří běžným způsobem.

hn: Neměli jste vzhledem k situaci potíže se systémem hlášení nemocí?

Problém v hlášení samozřejmě vznikl, protože část pracovišť hygienické služby musela být evakuována, včetně našeho pracoviště na Sokolovské ulici v Praze 8, takže jsme vytvořili náhradní nouzová pracoviště buď ve svých, nebo cizích objektech. Museli jsme zprovoznit nouzové telefonní linky, e-mailové a internetové spojení, což kladlo vysoké nároky na spoustu lidí – i když jsme pracovali v omezeném množství, protože, jak známo, čím víc lidí, tím méně rozumu.

V Praze jsme práci organizovali v pěti lidech s tím, že jsme byli ve spojení s dalšími. Informace z krizových oblastí jsme mohli sdílet mezi sebou. Nakonec jsme pro magistráty sháněli i dezinfekční prostředky, byť to není naše povinnost, prostě jsme se snažili, aby vše fungovalo. Spolupracovali jsme i s Veterinární správou a Českou zemědělskou inspekcí při likvidaci potravin, hnijícího masa, pošlých zvířat, nabobtnalého hrachu nebo rozteklé mouky.

Trochu asi bude problém s živnostníky, kteří se budou snažit prodat všechno. Jeden pán na Újezdě už otevřel pizzerii a vařil z toho, co tam přes povodně měl. Tak jsme mu ji hned zavřeli. Tento živnostenský hyenismus musíme předpokládat, a tak se bráníme. V sobotu 17. 8. a v neděli 18. 8. také běžně vyšli naši pracovníci do ulic – sehnali jsme je díky systému vypracovanému po antraxovém šílenství – a už začali kontrolovat otevírané obchody a restaurace a samozřejmě budou kontrolovat dál.

Šárka Speváková, Hospodářské noviny, 22.8.2002

Ohodnoťte tento článek!