MEFANET: nová síť lékařských fakult

Titulní obrázek

Letos v červnu vznikla síť českých lékařských fakult, které spolupracují v rámci nově zřízeného projektu MEFANET (MEdical FAculties – educational NETwork). Cílem tohoto projektu je podporovat maximální využití moderních technologií při výuce lékařských oborů…

V rámci projektu MEFANET byl zahájen nový typ spolupráce mezi všemi lékařskými fakultami v ČR.

Autoři projektu usilují o tvorbu nové generace multimediálních učebních pomůcek, budování systémů on-line výuky terapeutických oborů a webových archívů obrazového materiálu z klinické praxe.

Zapojené vysoké školy v tomto směru garantují vysokou úroveň spolupráce s klinickými pracovišti všech lékařských oborů. Hlavním důvodem pro iniciaci projektu MEFANET byl fakt, že tradiční formy výuky na lékařských fakultách již neposkytují dostatečný prostor pro zvládnutí probíraného tématu, a je tedy nutné hledat nové, efektivnější způsoby výuky.

Uvedenou problematikou se bude podrobně zabývat konference MEFANET 2007 na téma „e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů“, která se bude konat 21.-22. listopadu 2007 v Brně.

Tato celostátní konference si klade za cíl ustavit platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti mezi pedagogy, studenty a tvůrci moderních učebních pomůcek na bázi informačních technologií.

Vítány jsou příspěvky přinášející zkušenosti uživatelů těchto pomůcek, prezentace funkčních řešení a konkrétních pedagogických děl a rovněž i původní autorská díla, technologická a softwarová řešení.

Program konference je cíleně mezioborový a očekávány jsou příspěvky nejen z klinické oblasti, ale i odborná sdělení informatiků a analytiků dat. Zájemci se mohou přihlašovat a zasílat abstrakta do 15.10.2007. Podrobnější informace najdete na www.mefanet.cz/konference

Mgr. Lenka Šnajdrová, www.Zdravi.Euro.cz

autorka pracuje na Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF Masarykovy univerzity v Brně

Ohodnoťte tento článek!