Melanom – nejzhoubnější kožní nádor

Mezi zhoubné kožní nádory řadíme karcinomy bazocelulární a spinocelulární a maligní melanom. Bazocelulární karcinom je nejčastější maligní kožní nádor, jehož výskyt se v posledních 15ti letech zdvojnásobil. Evropa vykazuje…

Negativní vliv slunečního záření na kůži člověka je všeobecně znám. Jsou to právě sluneční paprsky, které mohou způsobit vznik některých kožních nádorů. Mezi zhoubné kožní nádory řadíme karcinomy bazocelulární a spinocelulární a maligní melanom.

Bazocelulární karcinom je nejčastější maligní kožní nádor, jehož výskyt se v posledních 15ti letech zdvojnásobil. Evropa vykazuje 40-80 nemocných na 10.000 obyvatel, jižní státy USA 300 pacientů na 10.000 obyvatel a Austrálie dokonce 1.600 nemocných na 10.000 obyvatel. Tento druh kožního nádoru se vyskytuje v každém věku, ale zvýšený výskyt sledujeme až po 40. roku a nejrizikovější skupinou jsou lidé nad 60 let. Hlavním faktorem je dlouhodobé vystavení ultrafialovému záření.

Spinocelulární karacinom je druhý nejčastější zhoubný kožní nádor V Evropě je evidováno 6 ženských a 12 mužských pacientů na 100.000 obyvatel. Výskyt tohoto karcinomu roste s věkem a dlouhodobou expozicí UV záření.

Melanom je relativně vzácným zhoubným nádorem, který přes to, že tvoří pouze 1-2% všech maligních nádorů a 5-7% zhoubných kožních nádorů, je velice nebezpečný. Představuje totiž 65% příčin úmrtí na kožní choroby. Od roku 1950 je celosvětově pozorován prudký nárůst jeho výskytu. V Evropě představuje asi 12 pacientů na 100.000 obyvatel. Do puberty je vznik melanomu velice vzácný. Ovšem v posledních letech sledujeme posun věkové hranice tohoto onemocnění. Dříve byl běžně diagnostikován až mezi 60.a 70. rokem, nyní je to mezi 30. a 40. rokem a v 60ti letech věku. U žen mezi 20. a 30. rokem je melanom nejčastějším zhoubným nádorem. Hlavními rizikovými faktory vzniku melanomu jsou:

– opakované nadměrné slunění v dětském věku (jedno až dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5x a u mužů až 2,8x)

– přítomnost pigmentových névů (mateřských znamének)

– porucha imunitního systému způsobená např. léky, virem HIV…

– genetická dispozice.

Statistika v ČR:

V roce 1998 (zatím poslední kompletizovaná data Národního onkologického registru) onemocnělo v České republice maligním melanomem 606 mužů a 675 žen, rakovinou kůže (bazocelulární a spinocelulární karcinomy) 5.606 mužů a 5.475 žen. Na melanom zemřelo 176 mužů a 131 žen.

Prevence je jednoduchá: ochrana před slunečním zářením. Pokud se chceme opalovat, měli bychom vědět jak a znát případná rizika spojená s nadměrným sluněním. Žádné „zdravé opalování“ neexistuje, a to ani v soláriích. Při pobytu na slunci bychom měli dodržovat všeobecně známá pravidla: neopalovat se přes poledne, kůži chránit oděvem, nosit pokrývku hlavy s širokou krempou a používat během dne opakovaně opalovací krémy s ochrannými filtry. Nejdůležitější je chránit děti.

MOÚ je jediným pracovištěm v ČR, které se komplexně na jednom místě léčbou melanomů zabývá. Je také jedním ze světových center, které spolupracuje s Melanoma group WHO a má možnost se zapojovat do celosvětových klinických studií, které řeší nové postupy léčby tohoto onemocnění.

Léčbu časných stádií řeší prakticky výhradně chirurgie, v registraci máme více než 3000 pacientů, z toho více než 400 se podrobilo tzv. sentinelové biopsii. Jde o novou metodu, která se začala uplatňovat v MOÚ v roce 1994 a která prokazuje přítomnost nádoru v lymfatické uzlině. Díky ní může být pacient ušetřen operace a ztráty zdravých částí těla.

V případě, že se jedná o pokročilejší stádium onemocnění, přichází po chirurgickém odstranění ložiska onemocnění na řadu tzv. zajišťovací léčba – podávání interferonu (nejde o chemoterapii ani jiný onkologický preparát v pravém slova smyslu, je to látka tělu vlastní, která má mimo jiné ovlivnit imunitní reakce organismu a povzbudit jeho obranyschopnost a tím zabránit případnému dalšímu rozšíření onemocnění povzbuzením jeho obranyschopnosti).

Dermatovenerologickou ambulanci MOÚ lze po telefonické domluvě navštívit – v případě pochybností – bez doporučení obvodního lékaře. Stejně tak slouží veřejnosti konziliární ambulance v MOÚ na Žlutém kopci. Každou středu ve 13:30 hodin zasedá melanomová komise, kam mohou být zasíláni pacienti s podezřením na maligní kožní nádor.

onkologie.Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!