Měření leukotrienů může být prospěšné u asymptomatických astmatiků

Podle dr. Paola Montuschiho a jeho kolegů z Universita Cattolica del Sacro Curoe v Římě lze měřením hladiny leukotrienů ve vydechovaném vzduchu blíže odhadnout zánětlivé procesy v dýchacích cestách. Výsledky Montuschi zveřejnil v červnovém vydání časopisu Thorax…

Do sledování bylo zařazeno 28 dospělých a 33 dětí s lehkým až středně těžkým astmatem a jako kontrolní skupina stejný počet zdravých osob. Všichni sledovaní astmatici byli léčeni inhalačními kortikoidy.

Chromatografem a spektrometrem byly ve všech vzorcích kondenzovaného vydechovaného vzduchu detekovány leukotrieny LTB4, LTD4 a LTE4. Koncentrace LTC4 se pohybovala kolem 1 pg/ml.

Výsledky

Ve srovnání s kontrolní skupinou byla u dospělých astmatiků hladina LTD4 ve vydechovaném vzduchu 4,1krát vyšší, hladina LTE4 1,8krát vyšší a hladina LTB4 2,6krát vyšší.

U astmatických dětí byly odpovídající hodnoty 2,8krát, 1,3krát a 1,6krát vyšší než u zdravých jedinců.

Závěr

Vzhledem k tomu, že časná protizánětlivá terapie je velmi důležitá pro další vývoj astmatu, může být výše jmenovaná neinvazivní metoda prospěšná zejména u těch pacientů s astmatem, kteří zatím nemají klinické příznaky ani narušené plicní funkce, a přesto by už měli začít s farmakologickou léčbou.

Zdroj: Thorax 2004, 59:465-470

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!