Metadon zabíjel v Dánsku více než heroin

Metadon, který je jednou z náhražek používaných při odvykací léčbě narkomanů, zabíjí v Dánsku v poslední době více lidí než heroin. Tento překvapivý závěr vyplynul ze studie soudních lékařů publikované v magazínu Nordisk Rettsmedisin…

KODAŇ – z níž citovala agentura AFP.

Na předávkování metadonem, používaným při substituční léčbě jako náhražka morfinu, zemřelo v roce 2002 v Dánsku 47 lidí, zatímco předávkování heroinem stálo život 36 narkomanů.

Případy smrtelného předávkování heroinem a morfinem se snížily od roku 1996 o 33 procent, konstatovali výzkumníci Sys Stybe a Anni Steetoftová z Kodaňského ústavu soudní medicíny. Úmrtí v důsledku předávkování metadonem naproti tomu ve stejném poměru vzrostla. Autoři studie vysvětlují tento trend tvrzením, že léčení narkomani prodávají metadon získávaný na lékařský předpis jiným toxikomanům.

Celkově ovšem dostupné policejní statistiky vypovídají o mírném poklesu úmrtí v důsledku konzumace nejrůznějších drog. V roce 2002 se jejich obětí (včetně metadonu) stalo 252 lidí, proti 258 v předcházejícím roce.

I tak ovšem zůstává Dánsko, kde je registrováno kolem 14.000 narkomanů sídlících převážně v oblasti Kodaně, na jednom z prvních míst v Evropě co do úmrtnosti na předávkování drogami v přepočtu na obyvatele.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!