Mezi zraněnými jsou často i kojenci

Zajímavé výsledky přinesl průzkum, který vypracovala Okresní hygienická stanice v Kroměříži v rámci projektu Bezpečná komunita a který byl zaměřen na úrazovost kroměřížských obyvatel. Podle průzkumu jsou nejvíce postiženými dětmi kojenci…

Kroměříž – Zajímavé výsledky přinesl průzkum, který vypracovala Okresní hygienická stanice v Kroměříži v rámci projektu Bezpečná komunita a který byl zaměřen na úrazovost kroměřížských obyvatel. Průzkum přinesl některé překvapující poznatky, které mohou v dalších letech významně přispět k omezení úrazů ve městě, ale i v okrese.

Statistická data kroměřížští hygienici získávali díky spolupráci s šestašedesáti zdravotnickými zařízeními v okrese. V případě, že se ošetřující lékař setkal s úrazem, vyplnil jednoduchý formulář a z nich se sestavovaly konečné výsledky.“ V okrese bylo v minulém roce ošetřeno celkem devět tisíc pět set patnáct úrazů. Z toho tři tisíce sto šedesát šest lidí mělo trvalé bydliště v Kroměříži. Vyplývá z toho tedy, že více než deset a půl procenta kroměřížských obyvatel muselo vyhledat kvůli úrazu lékařskou pomoc,“ uvedla ředitelka Okresní hygienické stanice v Kroměříži Jarmila Číhalová. Rozdíly přitom byly zaznamenány jak mezi muži a ženami, přičemž muži utrpí úraz téměř dvakrát častěji než ženy, tak i v jednotlivých věkových skupinách.“ Podle našich předpokladů bylo nejvíce úrazů zaznamenáno u dětí a mladistvých. Více než každé šesté kroměřížské dítě muselo být pro úraz ošetřeno ve zdravotnickém zařízení. Značné rozdíly však byly zaznamenány i mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí. Zarážející je, že vůbec nejvíce postiženými jsou kojenci, tedy děti do jednoho roku. Dnes nedovedeme jednoznačně říci, co je příčinou, zda dospělí nedávají na děti dostatečný pozor či zda nejsou předměty pro děti z konstrukčního hlediska dostatečně bezpečné,“ zamýšlí se nad výsledky okresní hygienička. S přibývajícím věkem přitom počet úrazů klesá a opětovný nárůst je patrný až u osob starších šestašedesáti let.

“ Nejčastějším typem úrazů jsou poranění povrchu těla, kam patří velké oděrky, řezné či bodné rány a podobně. Tento typ zranění byl zaznamenán téměř u pětapadesáti procent zraněných. N a druhém místě jsou zlomeniny, dále zlomeniny lebečních kostí, poranění hlavy a otřesy mozku. Nejvíce úrazů, jednačtyřicet procent, vzniká doma, potom na ulici a na silnici a dále na hřišti. Až za těmito místy je pracoviště či škola,“ popisuje výsledky průzkumu Číhalová.

Podle ní je v závěrech zarážející, že více než pět procent úrazů vzniká při konfliktu s jinou osobou.“ Tyto úrazy jsou přitom zaznamenávány nejen u dětí, ale také u dospělých mužů a dokonce i žen. Zde si nemohu odpustit poznámku, že hlavně u dětí nelze vyloučit negativní vliv různých druhů sdělovacích prostředků,“ je přesvědčena hygienička.

Stejný výzkum probíhá už i v tomto roce a v rámci projektu Bezpečná komunita by s ním chtěla radnice i nadále pokračovat. Každý rok bude mít město v ruce výsledky, jejichž porovnáním je možné určit závažnost úrazů a hlavně některým typům úrazů vhodnou prevencí předejít.

Pavel Zrna, Zlínské noviny, 22.6.2002

Ohodnoťte tento článek!