Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Vlastní název demence vznikl spojením slov de (bez) a mens (mysl, vědomí, rozum). Demence není projevem normálního stárnutí, ale je vždy důsledkem nemoci. Od této poruchy je třeba odlišovat tzv. mírnou kognitivní poruchu…

Stoupající zájem o zdravotní problémy ve starším věku je výsledkem změn ve věkové distribuci populace. Téměř v celé Evropě počet nově narozených dětí již nestačí k reprodukci dnešního stavu. Snižování porodnosti a prodlužování délky života způsobuje celkové stárnutí populace a zvýšení potřeb sociálního a zdravotního zabezpečení.

V naší republice podíl občanů starších 65 let je již nyní 13,5 % a tento podíl bude každým rokem na základě demografického vývoje ještě stoupat. Podle odhadů podíl šedesátníků a starších v roce 2010 přesáhne 23 % obyvatel. Současně s tím logicky přibývá i různých onemocnění, které přímo souvisejí se stářím. Jde zejména o onemocnění srdeční a cévní, nádorová, ale také onemocnění nervová a psychická.

Mezi závažné projevy některých onemocnění mozku patří demence. Označuje se tak pokles různých složek intelektu, který různým způsobem omezuje a narušuje i běžné každodenní sociální a ekonomické aktivity postiženého. Vlastní název demence vznikl spojením slov de (bez) a mens (mysl, vědomí, rozum). Demence není projevem normálního stárnutí, ale je vždy důsledkem nemoci. Od této poruchy je třeba odlišovat tzv. mírnou kognitivní poruchu také nazývanou benigní zapomnětlivost stárnoucích, kterou charakterizuje pouze porucha paměti, ale která neovlivňuje významně běžné denní činnosti. Představuje pouze rizikový faktor pro možný rozvoj následné demence.

Hlavními příznaky demence jsou poruchy paměti, krátkodobé i dlouhodobé, poruchy abstraktního myšlení, rozhodování, zhoršená orientace v prostoru pacienti bloudí hlavně v neznámém prostředí, často je zpomalené psychomotorické tempo, apatie, snížená soběstačnost a schopnost řešit běžné problémy. Dochází ke změnám sociálního chování, citového života a celkové změně lidské osobnosti.

Odhaduje se, že poruchami paměti trpí asi 10 % osob ve věku nad 70 let, z toho asi u poloviny se jedná o Alzheimerovu chorobu. Jde o onemocnění, které je charakterizováno progresivním zánikem nervových buněk v mozkové kůře. Je pojmenováno po německém lékaři Aloisi Alzheimerovi (1864-1915), který studoval změny na mozku u této choroby. Alzheimerova choroba začíná nejčastěji po 65. roce a s rostoucím věkem se její výskyt zvyšuje. Podle odhadů trpí touto nemocí 16 % lidí starších 65 let a asi 20 % lidí starších 80 let. Vyskytuje se častěji u žen. Charakteristický je nenápadný, plíživý rozvoj demence.

Význam onemocnění potvrzuje skutečnost, že v roce 1994 na každoroční konferenci o problematice demencí a Alzheimerově chorobě, která se konala ve skotském Edinburgu, byl stanoven Mezinárodní den Alzheimerovy choroby na 21. září a k této aktivitě se od r. 1998 připojila i Česká republika. Pro každý rok je vyhlášeno jednotné téma, na které by především měla být zaměřena pozornost. Pro letošní rok je tímto tématem „Důležitost rozpoznání časných příznaků demence“. Rozpoznání prvních příznaků rozvíjející se demence je prvním krokem ke správné diagnóze, která je nezbytná pro zahájení léčby. Přestože Alzheimerovu chorobu nelze vyléčit, léčba počínajících stadií může mít naději na úspěch, u některých nemocných může zpomalit další pokračování choroby a zlepšit kvalitu života. O příznacích Alzheimerovy choroby si povíme více příště.

Plzeňský deník, 21.9.2002

Ohodnoťte tento článek!