Miminka chtějí na svět raději úplně normálním způsobem

Zatímco celostátní statistiky uvádějí, že počet porodů císařským řezem v České republice přibývá, praxe v porodnických odděleních Nemocnice Liberec a soukromé Nemocnice Frýdlant je právě opačná. „Celostátní čísla uvádějí kolem 13 % porodů císařským řezem, u nás…

LIBEREC/FRÝDLANT – se loni jejich počet snížil pod deset procent,“ uvedl MUDr. Jan Aulehle, primář gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Liberec. Vzestup počtu porodů císařským řezem považuje za negativní jev, který může být ovlivněn v jednotlivých zdravotnických zařízeních mnoha důvody.

„Záleží také na spektru pacientek. Na pracovištích, kde se koncentrují ženy s patologickým těhotenstvím, může být takových porodů více,“ upozornil primář Aulehle.

Ve frýdlantské porodnici se rodí císařským řezem ročně 12 – 13 % dětí. „Působím zde osm let a po celou tuto dobu jsou počty operačních porodů stále na stejné úrovni,“ potvrdil MUDr. Pavel Černý, primář ženského oddělení. Porodník volí tuto cestu, pokud je ohrožena matka nebo dítě.

„Žádný gynekolog by si zřejmě nedovolil provést sekci jen na přání rodičky. Na druhou stranu jsou dnes indikace k tomuto způsobu porodu mnohem volnější, než tomu bylo před řadou let,“ dodal primář Černý. Přístup lékaře je velmi individuální. Pokud se první dítě rodí císařským řezem, není pravidlem, že matka takto přivede na svět i druhé a další děti.

„Je-li k tomu indikace ze strany matky, kupříkladu proto, že má úzkou pánev, opakování císařského řezu bude asi nezbytné. V případě, že porodník sáhl k operaci třeba pro akutní tíseň plodu, druhý porod už může být veden normálně,“

sdělil primář Černý.

JANA VOKATÁ, Liberecký den, 7.6.2001

Ohodnoťte tento článek!