Ministerstvo opět posoudí devitalizaci

Bohumil Fišer byl pro pokračování ověřování devitalizace pouze na zvířatech. Současná ministryně zdravotnictví Marie Součková soudí, že zatím ještě nebyly vyzkoušeny všechny cesty k tomu, aby se prokázala úspěšnost…

Vědecká rada ministerstva zdravotnictví se příští týden bude opět zabývat devitalizací. Měla by posoudit návrhy Svazu pacientů na další studie a říci, jak se v této kontroverzní metodě léčby rakoviny bude postupovat dál.

Předseda vědecké rady profesor Jan Dvořáček už dříve připustil, že vědecké radě nepřísluší zakázat tuto metodu u lidí. To může pouze ministerstvo zdravotnictví. Bývalý ministr zdravotnictví Bohumil Fišer byl pro pokračování ověřování devitalizace pouze na zvířatech. Současná ministryně zdravotnictví Marie Součková soudí, že zatím ještě nebyly vyzkoušeny všechny cesty k tomu, aby se prokázala úspěšnost této metody. „V experimentu na různých pracovištích se ale musí pokračovat,“ řekla Právu s tím, že tím myslí pokusy na zvířatech. „Později, až se ukáže, že jde o metodu, která je v souladu s naší medicínou, věc znovu posoudíme a je možné povolit další studii na lidech.“ Podle ní v soudobé medicíně by se měly upřednostňovat klasické přístupy tak, jak jsou dány v souladu s Hippokratovou přísahou. Na otázku, že ale pacienti devitalizaci často berou jako poslední šanci na záchranu a tvrdí, že žádný nemá právo, tedy ani ministryně, jim ji upírat, uvedla: „Má-li pacient právo na informace, měl by i v této oblasti mít možnost se rozhodnout. Ne však v okamžicích, kdy je ovlivněno jeho vnímání nebo když se jedná o stresovou situaci, v níž by jeho jednání mohlo být úplně v rozporu se situací běžnou.“

Vrchlabí pokračuje

Při první klinické studii, která probíhala loni, byly výsledky devitalizace katastrofální a ze 40 dobrovolníků, kteří zákrok podstoupili, žijí dva. „V programu budeme pokračovat i dál,“ informoval Právo chirurg doktor Vladimír Dryml, ředitel Horské nemocnice ve Vrchlabí, která oficiálně přiznala, že bez souhlasu ministerstva devitalizační zákroky provádí. Uvedl, že denně do nemocnice volají pacienti a žádají tento zákrok. „Vysvětlujeme jim, že ne pro každého je vhodný, ale studujeme jejich chorobopisy a podle povahy nádoru je zveme k osobním konzultacím a k případné léčbě,“ řekl Dryml.

Profesor Klener metodu neodsuzuje

Devitalizaci neodsuzuje ani předseda České onkologické společnosti profesor Pavel Klener. Dokonce jí věnoval stať ve své knize Klinická onkologie. “ Devitalizace je metoda, která vychází z podobných představ jako léčba antiangiogenní, totiž že růst a progrese nádoru závisí na jeho cévním zásobení. Proto jeho blokáda by měla mít léčebný účinek. Prakticky lze devitalizaci provést mechanickým uzávěrem veškerého cévního zásobení nádoru, resp. postiženého orgánu,“ uvádí Klener. Ion se přimlouvá za další zkoušení, ale na zvířatech. „Teprve pak bude možné posoudit její skutečný přínos a vymezit její uplatnění v klinické praxi,“ uvedl Klener.

Václav Pergl, Právo, 7.10.2002

Ohodnoťte tento článek!