Ministryně ocenila osobnosti lékařské a farmaceutické vědy

Milada Emmerová předala Ceny ministryně zdravotnictví významným osobnostem lékařské a farmaceutické vědy v Česku. Ocenění v pražském Hrzánském paláci převzali nejlépe hodnocení řešitelé výzkumných projektů grantové agentury ministerstva zdravotnictví…

PRAHA –

„K lékařskému výzkumu mám úzký osobní vztah a pokládám jej za velmi významný faktor, ovlivňující další vývoj zdravotnictví a kvalitu poskytované péče. Kvalita našeho výzkumu bude stále více poměřována uplatněním jeho výsledků v zahraničí,“ uvedla na slavnostním předání Emmerová.

Ceny ministryně zdravotnictví obdrželi čtyři badatelé. David Cibula z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ji získal za řešení projektu, který se týkal farmakologické léčby.

Dana Wichterleho ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ministryně ocenila za řešení projektu na téma turbulence srdeční frekvence.

Jiří Zeman z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dostal ocenění za řešení projektu z oblasti energetického metabolismu.

Josefa Houštěka z Fyziologického ústavu Akademie věd ocenila ministryně za řešení projektu z oboru genetiky a metabolismu.

Další čtyři lékaři obdrželi u příležitosti významného životního jubilea zvláštní uznání za mimořádný přínos pro rozvoj lékařské a farmaceutické vědy.

Jsou to gastroenterolog Zdeněk Mařatka, endokrinolog Vratislav Schreiber, nefrolog Karel Opatrný a transplantolog a kardiovaskulární chirurg Jaroslav Hejna.

Zvláštní uznání vyslovila ministryně také Valérii Tóthové, Karle Pochylé a Iloně Mauritzové za významný přínos ošetřovatelství.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!