Mobilní telefony hlídají vaše srdce

Dálkového monitoringu se docílí pomocí malých elektrod připevněných na kůži pacienta, které měří tlukot srdce. Informace o rychlosti srdečního rytmu je poslána přes mobilní síť na nemocniční server…

Dohlížení na pacienty s vadami srdce v jejich vlastních domovech se může stát realitou do několika let v Dánsku.

Ericsson Dánsko spolupracuje s nemocnicí v Alborgu a s mobilním operátorem Sonofon mimo jiné na společných projektech rozvoje řešení dálkového monitoringu. Yousef Jasemian, kandidát na doktorát a zaměstnanec společnosti Ericsson v Dánsku, je jedním z podněcovatelů projektu. Vyslovil hypotézu, že nemocnice by díky technologii Bluetooth a sítím GPRS mohly přenášet informace o pacientech přímo z jejich domova do nemocnice.

Ericsson se rozhodl tuto myšlenku realizovat – vytvořit pracovní skupiny a oslovit určitý počet partnerů pro tento projekt. O šest měsíců později, pět spolupracovníků – Ericsson Dánsko, nemocnice Alborg, operátor Sonofon, Univerzita v Alborgu a Danica Biomedical (zabývající se vývojem EKG zařízení) – získali výzkumný grant od dánské vládní IT společnosti Digital North Jutland.

Vedoucí technologického oddělení ve společnosti Ericsson v Dánsku, Ib Byder, vysvětluje, že existují tři zásadní důvody, pro které se Ericsson angažuje do tohoto projektu. „Rádi bychom se zapojili s ohledem na to, jak je technologie Bluetooth využívána a jak může být zdokonalována pro různé aplikace. Tím, že se tohoto projektu účastníme, zároveň rozšiřujeme naše odborné znalosti a naskýtá se nám výborná příležitost projevit naši společenskou angažovanost. Navíc, tento projekt pomáhá posílit povědomí o společnosti Ericsson jako zajímavého zaměstnavatele,“ říká Ib Byder.

Dálkového monitoringu se docílí pomocí malých elektrod připevněných na kůži pacienta, které měří tlukot srdce. Informace o rychlosti srdečního rytmu je poslána přes mobilní síť na nemocniční server. Egon Toft, který je primářem na kardiologickém oddělení v nemocnici v Alborgu, má k tomuto projektu pozitivní postoj. „Moji pacienti jsou v průměru sedmdesátiletí. Většina z nich by ráda zůstala doma, pokud to jen trošku půjde. Díky pokrokům v technologické oblasti si zvolí, zda budou mít dohled zajištěn přímo doma, nebo zda se nechají hospitalizovat,“ vysvětluje.

„Výhoda tohoto řešení je, že získáváme mnoho cenných informací o pacientově stavu v jeho domácím prostředí. Pacient se ve svém prostředí chová jinak, je spíše vzhůru a často se pohybuje. Navíc můžeme sledovat možné vedlejší účinky způsobené léčbou srdce a jsme schopni lépe sledovat pacienty během jejich zotavování,“ dodává Egon Toft.

Věří, že tato technologie by mohla být používána ambulancemi během několika málo let. Jak Egon Toft, tak Ib Byder spatřují několik výhod tohoto systému zdravotní péče. Časem se může uvolnit větší prostor v nemocnicích pro nové pacienty a ušetřené finance díky péči řízené na dálku umožní zavedení systému i jinde.

Projekt je v současnosti testován v laboratoři. Prvních 150 pacientů bude mít příležitost novou službu otestovat v záři tohoto roku. Partneři projektu počítají s uvedením systému do praxe v březnu roku 2003.

Pramen: magazín Ericsson Komunikace

Ekonom, 16.5.2002

Ohodnoťte tento článek!