Moderní technologie zachraňují životy

Odborné konzultace za pomoci videokonference mohou nyní poskytovat kardiochirurgové pražské Nemocnice Na Homolce kolegům partnerských pracovišť v Liberci, Přerově a ve Zlíně. Systém přenáší obraz a hlas s využitím běžných ISDN linek…

Citlivé zdravotnické údaje jsou při videokonferencích dobře zabezpečeny před zneužitím, při přenosu jsou data komprimována a šifrována.

Odborníkům umožní operativně konzultovat zdravotní stav pacientů a vhodnost plánovaných chirurgických zákroků. Zefektivní se tak práce kardiochirurgů a dalších odborných pracovníků, kteří doposud museli na konzultace do jednotlivých nemocnic osobně dojíždět. V následujících měsících má být systém zaveden v dalších pěti zdravotnických zařízeních v republice.

„Za největší pozitivum pro nemocné považuji možnost jejich ošetřujících lékařů spojit se s námi kdykoliv během dne i noci, konzultovat nález rentgenového vyšetření srdečních cév u pacienta, u nějž eventuální operace nesnese odkladu a na základě takové konzultace okamžitě volit optimální postup,“ uvedl primář Kardiochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce Štěpán Černý.

Dodal, že dosud se o vhodnosti chirurgické intervence na srdci rozhodovalo jednou týdně na semináři, na nějž cestoval kardiochirurg z Prahy. To představovalo čas špičkového odborníka zbytečně strávený na cestě a riziko prodlení v akutních případech.

„Propojení více nemocnic umožní pořádání skupinových konferencí, kdy je připojeno několik účastnických systémů najednou a obraz se přenáší na všechna místa. Ve složitějších případech se tak do konzultací budou moci zapojit odborníci z více pracovišť,“ řekl Jiří Fanta, generální ředitel společnosti Infinity, která systém dodala.

Videokonferenční zařízení umožňující oboustranný přímý přenos se v oblasti zdravotnictví ve světě objevila před 15 lety. V České republice zatím nejsou příliš rozšířena a používají je pouze některé velké společnosti. V resortu zdravotnictví patří Nemocnice Na Homolce mezi první zařízení, které začalo videokonferenční spojení rutinně využívat.

Antonín Falta, Právo, 12.7.2004

Ohodnoťte tento článek!