Molekulární zobrazení prsu: nová metoda využívající scintigrafie 99mTc

Metoda zvaná molekulární zobrazení prsu (MBI – Molecular Breast Imaging) je vysoce senzitivní z hlediska detekce malých lézí a je schopna objevit i nádory, které nebyly zachyceny mamografem a ultrazvukem, píše se ve zprávě lednového vydání Mayo Clinic Proceedings…

Metoda zvaná molekulární zobrazení prsu (MBI – Molecular Breast Imaging) je vysoce senzitivní z hlediska detekce malých lézí a je schopna objevit i nádory, které nebyly zachyceny mamografem a ultrazvukem, píše se ve zprávě lednového vydání Mayo Clinic Proceedings.

Podle vedoucí výzkumného týmu Dr. Deborah J. Rhodesové z Mayo Clinic College of Medicine jsou výsledky vyšetření u prvních 100 pacientek skvělé.

Dr. Rhodesová a její kolegové vylepšili scintimamografii vytvořením speciálně upravené gamma kamery pro zobrazení prsu.

Kamera je vybavena CZT detektory (kadmium-zinek-tellurid) a po aplikaci injekce technecia 99mTc-MIBI se měří akumulace radiofarmaka v prsní tkáni.

Ve zprávě výzkumný tým popisuje nálezy u prvních 40 pacientek. Všechny ženy měly léze do velikosti 2 cm, které byly při mamografickém vyšetření označeny jako léze s vysokou pravděpodobností malignity, a byly objednány na biopsii. MBI bylo u všech žen provedeno do 24 hodin po mamografickém vyšetření.

U 26 ze 40 žen zapojených do studie bylo následně při chirurgickém zákroku potvrzeno dohromady 36 maligních lézí.

MBI zachytilo celkem 33 z těchto 36 lézí (senzitivita 92 %), přitom z 22 lézí o velikosti do 1 cm zachytilo MBI 19 (senzitivita 86 %), což je dosud nejvyšší zaznamenaná senzitivita u lézí o velikosti do 1 cm. MBI také objevilo čtyři léze, které nebyly zachyceny mamografem ani ultrazvukem.

Dvě pacientky měly falešně negativní MBI výsledky. Ze zbývajících 14 pacientek, u kterých byl nakonec výsledek biopsie negativní, mělo 9 normální MBI snímky a 5 falešně pozitivní MBI nález.

MBI v detekci karcinomu prsuřadu výhod i při porovnání s MRI.Zatímco MRI vyšetření vyžaduje, aby radiolog prohlédl stovky MRI obrazů a interpretace je subjektivní,interpretace MBI obrazů je poměrnějednoznačná.

Scintimamografie se používá jako komplementární vyšetření k mamografii, ale důkladné vyšetření prsu je vzhledem k tvaru běžných gamma kamer obtížné a zachycení menších lézí je v podstatě nemožné.

Kamera, kterou výzkumný tým zkonstruoval, je kromě schopnosti zachytit malé léze i příjemnější pro pacientky, protože se během vyšetření používá menšího tlaku než při mamografickém vyšetření.

MBI je vhodné především u pacientek s hutnou prsní tkání, u kterých je standardní mamografie mnohem méně citlivá, nebo u žen s vyšším rizikem karcinomu prsu.

Relativní nevýhodou MBI je nutnost aplikace radioaktivní látky a delší doba vyšetření (40 až 50 minut oproti 15 minutám). Výzkumný tým se nyní snaží sestavit dvojhlavou verzi MBI kamery, která zkrátí vyšetřovací čas na polovinu.

Podle Dr. Rhodesové má MBI v detekci karcinomu prsu řadu výhod i při porovnání s MRI.

Zatímco MRI vyšetření vyžaduje, aby radiolog prohlédl stovky MRI obrazů a interpretace je subjektivní, interpretace MBI obrazů je poměrně jednoznačná –“buďto tam nějaká abnormalita je, anebo není“.

Dr. Rhodesová a její kolegové teď plánují studii, kde bude MBI screening použit jako doplněk k mamografii u žen s hutnou prsní tkání či karcinomem prsu v anamnéze.

MBI může být užitečné i v řadě jiných situacích – například u pacientek s lobulárním karcinomem in situ před biopsií, jako předoperační vyšetření u pacientek s biopticky prokázaným karcinomem prsu či k odlišení recidivy karcinomu prsu od změn ve tkáni po chirurgické nebo radiační terapii.

Zdroj: Mayo Clin Proc 2005;80:17-18,24-30

Olga De Beuckelaerová, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je externí spolupracovnicí redkace

Ohodnoťte tento článek!