Montelukast proti astmatickému kašli

Podle článku publikovaného v zářijovém vydání Annals of Allergy, Astma and Imunology se jeví montelukast, antagonista leukotrienového receptoru, jako efektivní v léčbě astmatického kašle. Vyplývá to z výsledků malé pilotní studie…

Dr. Sheldona Spectora a Dr. Ricardo A. Tana (California Allergy and Asthma Medical Group).

Studie se účastnilo 14 pacientů s astmatickým kašlem. Dostávali buď 10 mg montelukastu denně anebo placebo po dobu celkem 4 týdnů. Všichni pacienti měli chronický kašel trvající před začátkem studie minimálně 4 týdny, neměli symptomy sípání anebo jen minimálně a nebyli dušní.

Ve sledované skupině zaznamenali výzkumníci signifikantní zlepšení frekvence kašle ve druhém týdnu léčby. Ve čtvrtém týdnu byla průměrná změna frekvence kašle oproti začátku studie 75,7% u pacientů s montelukastem versus 20,7% ve skupině s placebem.

Autoři článku volají po rozsáhlejší studii, která by potvrdila jejich nálezy. Dodávají, že antileukotrieny představují alternativní léčbu pacientů s takovým typem astmatu, kde hlavním průvodním příznakem je kašel.

Zdroj: Ann Allergy Astma Immunol 2004,93:232-236

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!