Motolští lékaři přichází s revoluční metodou v léčbě poškozených menisků

Unikátní operace menisku

Místo poškozeného menisku umělohmotná náhrada, která se postupně vhojí do těla a zamezí další destrukci kloubní chrupavky. S tímto inovačním řešením přichází lékaři Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Ti ve čtvrtek ve spolupráci s belgickým specialistou Prof. Em. Dr. Rene Verdonkem (Universitair Ziekenhuis Gent v Belgii) touto revoluční metodou operovali prvního českého pacienta. Využití inovativních materiálů je příkladem nového, dynamicky se rozvíjejícího přístupu uplatňovaného v medicíně, který se nazývá tkáňová regenerace.

I když se jedná se o relativně složitý operační zákrok hluboko v kloubu, který je prováděný v celkové či spinální anestezii a vyžaduje relativně dlouhodobou rekonvalescenci po dobu „vhojování“ transplantátu, má tento způsob léčby podle prof. MUDr. Tomáš Trče, CSc., MBA, přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, jednoznačné výhody. „Doposud se poranění menisku a kloubních pouzder řešila částečným odstraněním defektní části kloubu, v lepším případě sešitím trhliny menisku. Nezamezilo se však postupnému poškozování chrupavky, což se nakonec muselo řešit výměnou celého kloubu,“ říká profesor Trč. Náhrada chybějící části, nebo dokonce celého menisku, a to uměle vytvořeným komponentem, který je časem v těle kompletně vstřebán, umožňuje úspěšnou léčbu pacientů s bolestivými meniskovými lézemi. To vše bez následného omezení v zatížení a plné funkčnosti tlumení nárazů, ke kterým v kolenním kloubu dochází.

Při poškození menisku totiž v kloubním pouzdru vzniká prázdný prostor, kde se zejména při zatížení výrazně zvyšuje tlak na chrupavku a dochází tak k jejímu kontinuálnímu poškozování. To může vést až k nutnosti provést totální náhradu kolenního kloubu. Pokud se však poškozená část nebo dokonce celý meniskus nahradí umělým komponentem, je tlumící efekt zachován a nedochází k postupné devastaci chrupavky. Implantace bude indikována zejména při léčbě nezhojitelných roztržení menisku nebo ztrátách meniskové tkáně.

Rehabilitace po implantaci trvá přibližně 2-3 měsíce, avšak z dlouhodobého hlediska dokáže zamezit rozvoji nepříjemné artrózy, čímž se pacient vyhne daleko více zatěžujícím a náročnějším zákrokům. Umělohmotná náhrada z polykarbonátu podporuje vlastní hojivé procesy těla, a může tedy sloužit i k případné opravě a regeneraci tkáně původního menisku.

Artróza v současné době postihuje nejčastěji muže ve věku 30 – 40 let, přičemž jen ve FN Motol jsou ročně s diagnózami poškození menisku či osteochondrálním defektem (poškozením kloubního pouzdra) ošetřeny stovky pacientů. Významný nárůst evidují lékaři zejména vlivem vyšší agresivity sportu a nedostatečné přípravě organismu (tedy kloubů) na vyšší agresivitu sportovních (i jiných) aktivit, velký vliv na vznik onemocnění mají též faktory degenerativní.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. lékařské fakulty UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. lékařské fakulty UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 52 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.

Motolští lékaři přichází s revoluční metodou v léčbě poškozených menisků
Ohodnoťte tento článek!
4.7 (93.33%) 3 hlas/ů