Muži o své tělo a zdraví nedbají

Podle studie Davida Williamse z Institutu pro sociální výzkum v Michiganu, předčí muži ženy v úmrtí ve všech 15 hlavních příčinách smrti s výjimkou jedné: Alzheimerovy choroby. Úmrtnost mužů je minimálně dvakrát tak vysoká oproti ženám u sebevražd…

Existují důvody pro to, že ženy jsou zdravější a není to zcela v jejich genech. Ženy žijí déle než muži, v průměru o pět roků. Akceptujeme tento rozdíl s tím, že je to vlivem genetického dědictví mužského kolektivu, více povahou než výživou. Nejnovější vydání American Journal of Public Health však naznačuje, že chování mužů může být klamné. Podle studie Davida Williamse, výzkumného vědce Institutu pro sociální výzkum v Michiganu, předčí muži ženy v úmrtí ve všech 15 hlavních příčinách smrti s výjimkou jedné: Alzheimerovy choroby. Úmrtnost mužů je minimálně dvakrát tak vysoká oproti ženám u sebevražd, vražd a cirhózy jater. „Více z nich kouří (26 % proti 22 % u žen), i když ženy je rychle dohánějí. Jsou dvakrát takoví pijáci a v chování větší riskéři, třebas při požívání drog nebo při jízdě v autě bez použití bezpečnostního pásu. Aby toho nebylo dost, muži jeví tendenci pracovat v daleko nebezpečnějších prostředích než ženy, z čehož též vyplývá 90% úmrtnost na pracovištích, převážně v zemědělství. A muži více jezdívají ve vozech v rychlostech, při nichž hrozí převrácení. Ostrý vzestup za posledních pět let zaznamenal index úmrtí na motorkách (zčásti v důsledku odvolání zákona o nošení přileb). V neposlední řadě muži mnohem méně než ženy dbají o vlastní tělo. Ženy například dvakrát častěji navštěvují lékaře během jednoho roku a intenzivněji sledují své zdravotní problémy, což se odráží i v absolvování preventivních prohlídek. Veškeré nemoci vztahující se ke stresu, počínaje hypertenzí a konče srdečním infarktem, jsou častější u mužů.“

(zl), Rovnost, 15.8.2003

Ohodnoťte tento článek!