Muži v „přechodu“?

O andrologii a hormonální substituční terapii včera hovořili MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. a MUDr. Mirka Jonášová v hotelu Esplanade v Praze. MUDr. Kubíček, iniciátor založení Andrologické sekce České urologické společnosti a primář Centra andrologické péče…

v Českých Budějovicích, hovořil o potížích mužů souvisejících s věkem a doprovodnými příznaky nedostatečné tvorby mužských pohlavních hormonů.

„V obecném povědomí je s hladinou hormonů u muže spojována jen sexualita. Ale je s nimi svázána řada dalších životních funkcí, celková vitalita a v neposlední řadě psychické rozpoložení. Pokud přistoupíme k hormonální léčbě, tak ona sama není univerzální, nejsou dva stejní lidé, léčbu je nutné ušít na míru. Bez pohybového režimu, redukce stresu, změny diety a zbavení se kuřáckých návyků nepřináší očekávané výsledky.“

MUDr. Jonášová z Centra reprodukční medicíny GEST a Sexuologického ústavu Univerzity Karlovy neopomněla zmínit vliv dlouhodobé hormonální léčby na prevenci řady závažných onemocnění spojených s involucí. Zdena Šťastná z pořádající agentury Quent představila internetové stránky www.andropauza.cz, které se věnují problematice tzv. „mužského přechodu“. „Jsou tam odpovědi na otázky, které veřejnost nejvíce zajímají. Odpovědi budou zařazovány podle frekvence otázek návštěvníků stránek“, dodala Z. Šťastná.

(pel)

Ohodnoťte tento článek!