MZ možná uzná nový obor algeziologie

Lékaři by mohli brzy získat novou odbornost. Vědecká rada ministerstva zdravotnictví bude posuzovat žádost o uznání nového oboru algeziologie…

Chronickou bolestí trpí lidé často zbytečně. Ne všichni lékaři totiž dokážou takový stav poznat a poslat pacienta do specializovaného centra.

Praha – Lékaři by mohli brzy získat novou odbornost. Vědecká rada ministerstva zdravotnictví bude totiž posuzovat žádost o uznání nového oboru algeziologie, zabývajícího se léčbou bolesti. „Díky tomu by přibylo lékařů, kteří by se lidem s těmito problémy věnovali,“ uvedl Richard Rokyta, přednosta Ústavu fyziologie III. lékařské fakulty UK. Někteří lidé, kteří trpí trvalou bolestí nejrůznějších částí těla, navštěvují obvodního lékaře, aniž by se dočkali odpovídající léčby. „Málo lékařů, zejména praktických, ví o existenci specializovaného pracoviště pro léčbu bolesti nebo jeví málo ochoty ke spolupráci,“ uvedla Dana Vondráčková, místopředsedkyně Společnosti pro studium a léčbu bolesti. Uznání nového oboru by zjednodušilo i komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Ty sice léčbu bolesti hradí, ovšem rozdělenou do výkonů ostatních oborů. Moderní medicína ale chápe chronickou úpornou bolest jako nemoc samu o sobě. „Není to tedy bolest jako příznak něčeho, například zánětu slepého střeva, ale bolest, kterou ani po mnoha vyšetřeních není možné zařadit pod žádnou chorobu, „konstatoval Rokyta. Ačkoli takovou bolest někdy pacienti označují za nesnesitelnou, lze ji u většiny z nich zmírnit. Jen asi pěti procentům lékaři nedokážou pomocí. Ve specializovaných centrech léčby bolesti pracují, kromě lékaře zaměřeného na bolest, anesteziolog, neurolog, rehabilitační lékař a rovněž psycholog či psychiatr, protože za mnoha bolestmi lze najit psychickou příčinu. „Například dlouhodobá bolest vyvolává deprese a naopak, „uvedl Rokyta. U specialistů končí často i pacienti, jejichž bolest má jasnou příčinu – například zhoubné nádory. Právě jim se podle údajů společnosti ne vždy dostane dostatečné pomoci. U osmdesáti procent z nich není správně léčena bolest vyvolaná nádory, ačkoli jí lze výrazně zmírnit, či dokonce odstranit u 95 procent nemocných. Mnoho lidí sužuje i chronická bolest zad. Ani ta nepatří mezi bolesti, které jsou nemocí samy o sobě. Podle dat ze Spojených států bolestí kříže trpí někdy za život 82 procent lidí. “ U takto postižených je ale někdy vidět, že jsou zvyklí na to, že v českém zdravotnictví je vše zdarma. Očekávají pomoc, aniž by pro uzdravení něco udělali,“ řekl Rokyta. Lékař podle něj samozřejmě pomáhá pacientovi od akutních bolestí zad, ale ten by pak měl například změnit životní styl a začít se více pohybovat.

Lékaři umějí pomoci

Bolestí zad někdy trpí za život více než 80 procent obyvatel vyspělých zemí,

lékaři dokážou zmírnit bolest u 95 procent lidí trpících zhoubnými nádory,

jen pět procent úporných chronických bolestí nelze vyléčit, či alespoň zmírnit.

RADKA WALLEROVÁ, Střední Čechy, 19.11.2001

Ohodnoťte tento článek!