MZ: Pracovnělékařské služby nelze poskytovat subdodavatelsky

lékař, dokumentace, pero

Ministerstvo zdravotnictví na příkladu nesprávné praxe v Ústeckém kraji vymezilo podmínky při zprostředkovaném poskytování pracovnělékařských služeb.

O stanovisko právního odboru ministerstvo požádal Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten má problém se s pražskou společností Kardia, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby i v Ústeckém kraji. Jenže pracovnělékařské služby za ní v Mostě subdodavatelsky poskytuje praktická lékařka pro dospělé, a to na základě smlouvy o spolupráci. Lékařka zde subdodavatelský lékařský posudek vydává pod vlastním IČ a s vlastním razítkem. Společnost Kardia poté posudek přezkoumává.

Krajský úřad se domnívá, že zdravotní služby nelze subdodavatelsky poskytovat a ministerstvo mu v posudku, který je zveřejněn na webu MZ, dává za pravdu. Dle názoru ministerstva je poskytování pracovnělékařských služeb vázáno na zdravotnické zařízení poskytovatele – tedy společnost Kardia, ale službu v tomto případě poskytl jiný poskytovatel (lékařka).

„Subdodavatelský vztah pro společnost Kardia, která má uzavřenou smlouvu s daným zaměstnavatelem, je podle našeho názoru v rozporu s ustanovením zákona o zdravotních službách,“ uvedl legislativní odbor ministerstva v čele s náměstkem JUDr. Radkem Policarem.

Zároveň legislativní odbor ve svém stanovisku uvádí, že společnost Kardia nemůže posudek přezkoumat, pokud je vydán jiným poskytovatelem služeb.

„Ministerstvo zdravotnictví dále souhlasí s tím výkladem krajského úřadu, že společnost Kardia není oprávněna přezkoumávat podle § 46 zákona o specifických zdravotních službách posudek vydaný jiným poskytovatelem, a to ani na základě jakékoli mezi nimi uzavřené smlouvy,“ uvedl v odpovědi Krajskému úřadu v Ústí nad Labem náměstek Policar s tím, že návrh na přezkoumání lékařského posudku se podává u poskytovatele zdravotních služeb, který posudek vydal.

„Zajišťování pracovnělékařských služeb subdodavatelským způsobem na základě smluv mezi více poskytovateli zdravotních služeb je v rozporu se zákonem o zdravotních službách a zákonem o specifických zdravotních službách,“ uzavřel Radek Policar.

Ohodnoťte tento článek!