Na Bulovce vzniklo centrum pro vysoce nebezpečné nákazy

V areálu infekční kliniky FN Na Bulovce bude tým 25 lékařů a sester léčit onemocnění jako jsou SARS, ebola, mor, cholera nebo pravé neštovice. Na klinice jsou již nyní schopni léčit onemocnění 1. až 3. stupně biologického rizika…

V areálu infekční kliniky fakultní nemocnice Na Bulovce bude tým 25 lékařů a sester léčit onemocnění jako jsou SARS, ebola, mor, cholera nebo pravé neštovice. Na klinice jsou již nyní schopni léčit onemocnění prvního až třetího stupně biologického rizika jako například SARS.

Léčbu pacientů s nejvyšším, tedy čtvrtým stupněm nebezpečí, kam lze zařadit například hemoragické horečky nebo plicní formu moru, by mělo centrum zvládnout již v příštím roce. Jak uvedla primářka infekční kliniky Hana Roháčová, civilní sektor v ČR zatím takovým zařízením pro čtvrtý stupeň biologického rizika nedisponuje.

Komplexně uzavřené centrum, kde se bude personál pohybovat ve speciálních ochranných pomůckách, nabízí pacientům se závažnými nákazami deset speciálních lůžek. „Musíme mít zázemí, kde budeme pracovat s nakaženými pacienty tak, aby byli správně ošetření, izolováni. Přitom musí být ochráněn zdravotnický personál, ale i veřejnost,“ přiblížila cíle centra Hana Roháčová.

Centrum bude splňovat moderní parametry, jako například uzavření a izolaci centra, zapojení vzduchotechnických pomůcek nebo systému filtrů.

„Fakultní nemocnice má klinickou základnu pro tři lékařské fakulty a ještě pro doškolovací ústav, je zde velká koncentrace špičkových odborníků. Zřizovat toto centrum jinde by nemělo logiku,“ argumentoval ředitel nemocnice Na Bulovce Jaroslav Štrof.

Jak přislíbil ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení MZ Jaroslav Hora, centrum pro vysoce nebezpečné nákazy získá státní dotaci ve výši 65 miliónů korun. Prostředky pro centrum bude zajišťovat také právě zřízený nadační fond centra a samozřejmě sama nemocnice Na Bulovce.

Foto: Biovak pro izolaci nakažené osoby

(klu), www.Zdravi.Euro.cz, 29.4.2004

Ohodnoťte tento článek!