Na studii paměti pracuje hlubocká poradna se světovými lékaři

V ordinaci v Hluboké nad Vltavou byla již před 10 lety založena tzv. Poradna pro poruchy paměti, která byla první v naší republice. Nyní tato ordinace byla zařazena mezi několik dalších, které jsou v Austrálii, Jižní a Severní Americe a Izraeli a mají sledovat pacienty s touto „mírnou kognitivní poruchou“. Tato studie je důležitá jak pro stanovení diagnózy, tak pro léčení, ale také pro prevenci demence…

Mírná kognitivní porucha může přejít v demenci

Můžeme jmenovat například opatření v péči o pacienty se srdečními a cévními chorobami, prevenci vysokého krevního tlaku nebo v poslední době vyšetření zaměřená na vyhledávání nádorových onemocnění zažívacího ústrojí.

Vyšší věk ale s sebou přináší některé další problémy, s kterými se musí zdravotníci vypořádat, jde zejména o kloubní potíže, bolesti v páteři a také obtíže s pamětí.

Duševní zdraví je velice důležité, a to jak pro jednotlivce, tak pro jeho nejbližší a nakonec i celou společnost. Jedním ze závažných problémů v této oblasti je onemocnění Alzheimerovou chorobou, což je jedna z forem demence, která způsobuje nejenom ztrátu paměti, ale také potíže se soustředěním, orientační obtíže i zvýšenou unavitelnost.

V současné době máme již prostředky jak těmto onemocněním předcházet, a jsou již vyvíjeny i léky, které dokáží tyto stavy zpomalit a oddálit jejich nepříjemné důsledky. V posledních letech se objevuje v souvislosti s diagnózou demence nové onemocnění pojmenované „mírná kognitivní porucha“, která může v určitém procentu přejít i v demenci.

Typické je pro ni právě ono zapomínání jmen, osobních předmětů, někdy horší soustředění a únavnost. Většinou jsou to příznaky, které nijak podstatně neovlivní pracovní schopnost a ani neobtěžují okolí, někdy jsou jen normálním doprovodným příznakem stárnutí.

K vyšetření se můžete přihlásit i vy

V ordinaci v Hluboké nad Vltavou byla již před 10 lety založena tzv. Poradna pro poruchy paměti, která byla první v naší republice. Nyní tato ordinace byla zařazena mezi několik dalších, které jsou v Austrálii, Jižní a Severní Americe a Izraeli a mají sledovat pacienty s touto „mírnou kognitivní poruchou“. Tato studie je důležitá jak pro stanovení diagnózy, tak pro léčení, ale také pro prevenci demence a pokud se podezření na mentální poruchu prokáže, může začít terapie moderním lékem, ve světě již používaným a pacient je dále sledován.

Pacienti, kteří mají některé z příznaků této mírné kognitivní poruchy, jsou po dobu dvou let podrobně sledováni, včetně psychologických testů, klinického vyšetření, včetně laboratorního sledování. Krevní odběry jsou zasílány do laboratoře do Švýcarska a EKG vyšetření pomocí telefonu do jednoho z nejlepších kardiologických center v USA. Spojení již bylo navázáno a EKG záznamy jsou hodnoceny tamními kardiology.

Lze si tedy jen přát, aby podobně jako se to podařilo u kardiovaskulárních onemocnění, se postupně budeme stále více věnovat také i pacientům ohrožených mentálními chorobami a že se tak stáří stane příjemnějším. Pokud by měl někdo pocit, že by se rád nechal vyšetřit, může se v poradně přihlásit.

(Autor je lékařem v Hluboké nad Vltavou.)

Českobudějovické listy, 13.07.2001

Ohodnoťte tento článek!