Nárůst úmrtí kvůli nesprávné medikaci na počátku každého měsíce

Prvních několik dní každého měsíce narůstá ve Spojených státech počet úmrtí kvůli chybám v medikaci až o 25 % nad normu. Uvádějí to výsledky studie, které otiskl časopis Pharmacotherapy. Primární podezřelou veličinou je podle autora studie nárůst pracovní zátěže lékáren na počátku každého měsíce a následný nárůst jejich chyb…

Prvních několik dní každého měsíce narůstá ve Spojených státech počet úmrtí kvůli chybám v medikaci až o 25 % nad normu.

K tomuto závěru dospěla studie provedená sociologem Davidem Phillipsem na University of California v San Diegu, která byla zveřejněna v lednovém vydání časopisu Pharmacotherapy (vydává American College of Clinical Pharmacology). O výsledcích výzkumu informoval server Medical News Today.

Tato studie poprvé prokázala souvislost mezi nárůstem počtu úmrtí na počátku každého měsíce a chybnou medikací. Primární podezřelou veličinou je podle autora studie nárůst pracovní zátěže lékáren na počátku každého měsíce a následný nárůst jejich chyb.

„Senioři, nemocní a sociálně slabí lidé dostávají většinou státní příspěvky na začátku měsíce. V tuto dobu také lékárny zaznamenávají zvýšený nárůst zákazníků, kteří si kupují léky na předpis,“ komentuje situaci Phillips.

“Pracovní zatížení lékáren se zvyšuje a s tím narůstá také počet chyb. Zjištěné údaje prokazují, že nárůst mortality na začátku měsíce je přinejmenším zčásti způsoben tímto jevem.“

Data za posledních 21 let

Phillips a jeho spoluautoři prozkoumali všechna hlášení úmrtí z celých Spojených států v letech 1979 – 2000. Analyzovali celkem 131 952 úmrtí, která byla klasifikována jako smrtelná otrava způsobená léky.

Jen velmi malé procento těchto případů (3,2 % úmrtí) bylo způsobeno nežádoucími účinky správně podaných léků ve správné dávce.

Naprostá většina úmrtí (96,8%) byla způsobena chybou v medikaci – byl „podán nebo požit nesprávný lék,“ došlo k „náhodnému předávkování léku“ nebo „neúmyslnému požití léku“.

Autoři studie nezapočítávali do výzkumu úmrtí, ke kterým došlo předávkováním drog z pouličního prodeje nebo úmyslnou otravou (sebevraždy nebo vraždy).

Nárůst mortality na počátku každého měsíce byl zvláště patrný v případech, kdy se chyby v medikaci projevily nejdříve – u pacientů, kteří zemřeli během převozu do nemocnice, zemřeli na akutních příjmových odděleních nebo u ambulantních pacientů. V této kategorii byla úmrtí častější o 25 procent.

Autor studie na závěr zprávy doporučuje, aby lékárny na začátku měsíce navýšily počet pracovníků. Zároveň apeluje na zástupce americké vlády, aby vyplácení sociální podpory rozplánovali na celý měsíc.

MUDr. Vladimír Kraus, www.Zdravi.Euro.cz

Autor je externí spolupracovník redakce

Ohodnoťte tento článek!