Následkům kouření podlehlo pět milionů lidí

V roce 2000 podlehlo následkům kouření téměř pět milionů lidí na světě. Nárůst obětí je patrný především v rozvojových státech. Tabákový průmysl se totiž v poslední době soustředí právě na země s méně vyspělou ekonomikou…

V roce 2000 podlehlo následkům kouření téměř pět milionů lidí na světě. K tomuto číslu dospěli výzkumníci z Harvardské univerzity v Bostonu, Massachusetts a z univerzity Queensland v Austrálii. Výsledky otiskl časopis Lancet.

Počet úmrtí v důsledku kouření je přitom v rozvojových a vyspělých zemích přibližně stejný. Nárůst obětí je však v rozvojových státech mnohem vyšší.

Tabákový průmysl se v poslední době soustředí právě na země s méně vyspělou ekonomikou, které mají vyšší nárůst populace a postupně sílící kupní sílu.

V západních zemích navíc nyní přibývá opatření, která aktivty tabákových firem výrazně omezují.


Nejčastější příčinou smrti jsou kardiovaskulární choroby (1.7 milionů lidí), chronické obstruktivní plicní onemocnění (970 tisíc ) a rakovina plic (850 tisíc).

„Náš výzkum ukázal, že počet úmrtí v důsledku kouření bude mít výrazný nárůst právě v rozvojových zemích. Vidíme to jako určitý počátek nového trendu,“ uvedl vedoucí studie Madžíd Ezzati z Harvardské univerzity.

„Je potřeba zavést účinná opatření, která by vedla k omezení kouření mezi muži a k prevenci u žen,“ dodal Ezzati.

Muži tvoří dvě třetiny z celkového počtu obětí, v rozvojových zemích se toto číslo zvyšuje na 84 procent. Výzkumníci z americko-australského týmu odhadují, že na celém světě kouří přibližně 1.1 miliardy lidí, 930 milionů kuřáků přitom žije v rozvojových státech.

Světová zdravotnická orgaizace (WHO) odhaduje, že počet úmrtí na následky kouření se do roku 2030 zdvojnásobí.

ZDROJ:

Smoking Killed Five Million Worldwide in 2000

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 12.9. 2003

Ohodnoťte tento článek!