Názory českých poslanců na možnost prodeje léků přes internet

USA, Británie či Nizozemsko bilancují zkušenosti s online prodejem léků. Jaká je pravděpodobnost, že tento prodej bude časem uzákoněn i v ČR? Odpovídají poslanci Jozef Kubinyi (ČSSD) a Milan Cabrnoch (ODS)…

Rozáhlé mezinárodní výzkumy ukázaly, že online prodej léků s sebou nese značná zdravotní rizika – na většině zkoumaných webech chybí základní informace o intrakci nabízených léků, vedlejších účincích, apod. Podrobněji jsme se tomto problému věnovali ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 16.

Jak vidí situaci někteří čeští poslanci? Otázky jsme položili Jozefu Kubinyimu (ČSSD) a Milanu Cabrnochovi (ODS).

ZDN: Jsou podle Vás zkušenosti zemí, ve kterých je on-line prodej legální, natolik odstrašující, že by se ČR měla tomuto způsobu nabídky léků v budoucnu raději vyhnout?

Kubinyi: Ano, prodej léků on-line považuji za nevhodný.

Cabrnoch: K tomuto tématu se nemohu vyjádřit, protože v tuto chvíli zkušenosti jiných zemí v této oblasti neznám. Obecně se velmi obávám toho, že není žádný důvod k tomu, aby realita v naší zemi byla jakkoli jiná než je realita v jiných zemích Evropy či světa.


DÁLE ČTĚTE.
Léky po internetu: jde o zdraví
Černý obchod s anaboliky na českém trhu

ZDN: Vidíte naopak nějaké výhody tohoto prodeje, které by převážily nad jeho úskalími?

Kubinyi: Zatím ne. Je to věc diskuse, možná u chronicky nemocných by to odstranilo nutnost docházet do lékárny. A možná rovněž při některých volně prodejných a běžných lécích (analgetika a pod.) by to mohlo mít smysl. Ale při současné hustotě sítě lékaren v ČR tento argument není silný.

Cabrnoch: Každý nový prvek ve společnosti přináší výhody i nevýhody. Sám si myslím, že Internet obecně a stejně tak Internet ve zdravotnictví přináší spíše výhody, než úskalí.

Hovořil jste o tomto problému se zástupci některých farmaceutických firem? Pokud ano, mají o tento způsob prodeje zájem?

Kubinyi: Ne.

Cabrnoch: Pokud si dobře vzpomínám, o prodeji léků prostřednictvím Internetu jsem s žádnými zástupci farmaceutických firem nehovořil.

ZDN: Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že by v budoucnosti mohl být prodej léků přes internet uzákoněn?

Kubinyi: V blízké budoucnosti měsíců až dvou – tří let malá. Stačí vzpomenout, jak velká a negativní reakce byla na možnost samoobslužného prodeje v lékárnách – a to docela nedávno. V delším horizontu neumím odhadnout.

Cabrnoch: V tuto chvíli opravdu nevím. Jsem si stoprocentně jist, že nelze zákonem zastavit pokrok. Nemám k disposici analýzu, která by popisovala potřeby změny zákona v souvislosti s umožněním prodeje prostřednictvím Internetu či jiným distančním způsobem. Neznám v tuto chvíli názory ani odborníků, ani politiků.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 28.4. 2003

Ohodnoťte tento článek!