Nebulizovaný lidokain v léčbě astmatu

Podle článku publikovaného v květnovém vydání Journal of Allergy and Clinical Immunology je lidokain v nebulizované formě bezpečný a účinný v léčbě lehkého až středně těžkého astmatu…

V randomizované, placebem kontrolované studii hodnotil Dr. Gerald J. Gleich z University of Utah v Salt Lake City (USA) spolu se svými kolegy bezpečnost a účinnost nebulizovaného lidokainu u astmatických pacientů. Do studie jich bylo zařazeno padesát, všichni trpěli lehkým až středně těžkým stupněm astmatu, 25 z nich byl podáván lidokain v nebulizátoru, 25 z nich pak placebo.

Všichni pacienti byli léčeni inhalačními glukokortikoidy a bronchodilatancii po dobu 2 měsíců, inhalovali nebulizovaný lidokain (4%, 100 mg) anebo placebo 4krát denně. Po dobu 3 týdnů jim byla redukována dávka inhalačních kortikoidů (každý týden o polovinu) a ve 4. týdnu sledovaní pacienti léčbu inhalačními kortikoidy přerušili, v užívání nebulizovaného lidokainu anebo placeba pak pokračovali až do 8. týdne. Po celou dobu byly u pacientů sledovány symptomy a užívání bronchodilatans.

VÝSLEDKY

Signifikantní rozdíly mezi oběma skupinami se objevily zejména v celkovém skóre symptomů, v užívání bronchodilatancií, ve změnách FEV1 a v počtu eozinofilů v krvi. V případě metacholin PD20 (množství metacholinu potřebného k redukci FEV1 o 20%) nebyly mezi skupinami pozorovány žádné změny.

U placebo skupiny bylo v 8. týdnu od začátku sledování zjevné zhoršení celkového skóre symptomů, zvýšen počet eozinofilů v krvi, zvýšeno užívání bronchodilatans a snížen FEV1.

Závěr:

Nebulizovaný lidokain se jeví jako užitečný lék v protizánětlivé léčbě astmatu coby alternativa glukokortikoidů.

Zdroj: Journal of Allergy and Clinical Immunology 2004, 113:853-859

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 14.6.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!