Neinvazivní kožní test může identifikovat asymptomatickou aterosklerózu

Výsledky malé studie s novým, komerčně dostupným testem měření hladin kožního cholesterolu (PREVU) ukazují, že se jedná o užitečnou metodu, která umožní identifikovat pacienty s rizikem časné, asymptomatické aterosklerózy. Test měří obsah sterolu v kůži…

Podle Dr. Steina, jednoho z vedoucích programu preventivní kardiologie na universitě ve Wisconsinu, korelují naměřené hodnoty kožního cholesterolu s tloušťkou stěny karotických tepen, která byla u jednotlivých pacientů stanovena při ultrazvukovém vyšetření.

Výhodou testu je jednak okamžitý výsledek a dále to, že pacient nemusí přijít do ordinace nalačno, jako je tomu u krevních testů. Kožní test by ovšem neměl být považován za náhradu vyšetření hladin krevních lipidů.

Podle Dr. Steina umožní tento test návrat odhadu kardiovaskulárního rizika zpátky do ordinace lékařů primární péče.

V současné době se pacienti s podezřením na aterosklerózu odesílají k dalším specializovaným vyšetřením. Kožní test je v porovnání s nimi rychlý a jednoduchý a rozhovor o zjištěném riziku lze začít hned v ordinaci.

Kromě toho je test schopen identifikovat i asymptomatické pacienty, takže můžeme zahájit razantní sekundární preventivní opatření.

Test se provádí tak, že se na dlaň položí malý pěnový polštářek a do prohlubní v polštářku se nakape speciální roztok. Barva prohlubní se změní v závislosti na hladině sterolu v kůži. Změna barvy je pak přečtena elektronickou čtečkou, kterou se projede nad polštářkem.

Již zmíněná monocentrická studie vyhodnocovala kožní testy u 81 pacientů, u kterých do té doby nebylo prokázáno vaskulární onemocnění a kteří byli na pracoviště odesláni k ultrazvukovému vyšetření ke stanovení tloušťky intima-media karotických tepen.

Průměrný věk pacientů byl 56 let a průměrný celkový kožní cholesterol byl 95.9 ± 18.3 jednotek. Autoři studie prokázali, že s rostoucími hladinami kožního sterolu roste i tloušťka stěny karotické tepny.

Vztah mezi celkovým kožním cholesterolem a tloušťkou karotické stěny nebyl závislý na věku, pohlaví, glykémii, systolickém krevním tlaku, hladině krevních tuků ani užívání hypolipidemik (P=0.031).

Podle Dr. Fletchera z Mayo Clinic na Floridě by nový test mohl být dobrým nástrojem odhadu kardiovaskulárního rizika v ordinaci lékaře primární péče a zároveň vést lékaře k tomu, aby se svými pacienty podrobněji rozebrali možnosti snížení individuálního rizika.

Celkem existuje šest modifikovatelných rizikových faktorů: krevní tlak, cholesterol, obezita, nedostatek pohybu, kouření a cukrovka, přitom všechny tyto faktory mohou být osloveny v ordinaci lékaře primární péče.

Zdroj: ACC 2005 Annual Scientific Session: Abstract 820-4.

Olga De Beuckelaerova, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!