NEJM: Nový metapneumovirus je častou příčinou respiračních infekcí u dětí

Lidský metapneumovirus, patogen, který byl poprvé izolován v roce 2001, je podle článku z lednového vydání The New England Journal of Medicine zodpovědný za 12% infekcí dolních dýchacích cest u malých dětí. Výsledky studie napovídají…

Lidský metapneumovirus, patogen, který byl poprvé izolován v roce 2001, je podle článku z lednového vydání The New England Journal of Medicine zodpovědný za 12% infekcí dolních dýchacích cest u malých dětí.

Výsledky studie napovídají, že metapneumovirová infekce se proporcionálně podílí na původně nediagnostikovaných onemocněních dýchacích cest u dětí. Do studie bylo zařazeno celkem 321 dětí s onemocněním dolního respiračního traktu neznámé etiologie. U 248 z nich byly k dispozici vzorky nosního sekretu.

U 49 těchto dětí (20%) byl ze vzorků izolován metapneumovirus. Průměrný věk „pozitivních“ dětí byl 11,6 měsíců, poměr chlapci:dívky byl 1,8:1. U 59% případů se onemocnění klinicky manifestovalo krupózní bronchiolitidou a exacerbacemi astmatu.

Metapneumovirus byl taky izolován z 15% vzorků získaných od dětí s infekcí horních dýchacích cest. Jen velmi vzácně se vyskytoval i u asymptomatických dětí.

Autoři studie zdůrazňují, že infekce metapneumovirem jsou jedny z hlavních příčin infekcí dýchacích cest v prvních letech života dětí. Zcela jistě nejsou rozdíly v léčbě metapneumovirových infekcí proti ostatním virovým agens, nicméně vědět o nich je důležité pro případný vývoj a použití nových antivirotik.

Lidský metapneumovirus (Human metapneumovirus, hMPV)
jde o ssRNA virus s negativním řetězcem

taxonomické zařazení: Mononegavirales > Paramyxoviridae > Pneumovirinae > Metapneumovirus

první data naznačují, že je pravděpodobně příbuzný s ptačím pneumovirem a s respiračním syncytiálním virem

poprvé izolován v Holandsku v roce 2001 (Nat Med. 2001 Jun;7(6):719-24)

Autor fotografie: Dr. Charles Humphrey z CDC/NCID/IDPA; publikováno v JID 2002;185:1660-3

Související odkazy
NEJM: Human metapneumovirus and lower respiratory tract disease in otherwise healthy infants and children
Nature Medicine: A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease

Zdroj: New England Journal of Medicine, 2004 Jan 29;350(5):443-50

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!