Největší studii léčby akutní leukémie u dětí vedli Češi

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Mezinárodní studie pod vedením českých lékařů zlepšila léčbu akutní leukémie u dětí, a to ve všech 15 zemích, které se studie zúčastnily. „Je to mimořádný úspěch na poli mezinárodní spolupráce v dětské onkologii,“ shodují se lékaři.

Výsledky studie Acute lymphoblastic leukemia intercontinental – BFM 2002 byly 20. ledna 2014 publikovány v americkém časopisu Journal of Clinical Oncology. Do pětileté studie (2002–2007) byly vedle České republiky zapojeny země tří světových kontinentů a bylo v ní léčeno celkem 5060 děti s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Při hodnocení pěti let od propuknutí choroby se podařilo zachránit život 82 procent dětí, z celkových 5060 pacientů.

Studii vedl český tým složený z lékařů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., kteří na tiskové konferenci zveřejnili výsledek studie – totiž že prodloužení a posílení třetí fáze léčby, tedy dobu intenzifikace, je třeba regulovat dle míry rizika závažného průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

„Studie ukázala, že není nutné posilovat léčbu ve třetí fázi u všech dětí. Naopak, pokud bude v této fázi léčba méně intenzivní, ušetříme děti s nízkým rizikem nepříznivého průběhu nemoci závažných rizik, která intenzivní léčba přináší. U dětí s vysokým rizikem lze léčbu naopak zintenzivnit,“ uvedl přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol Jan Starý.

Nové hodnocení rizik znamená velký přínos

U 20 procent dětí s leukémií nastává relaps, který vyžaduje novou léčbu – většinou posílenou o transplantaci kostní dřeně. Současná dětská onkologie se snaží optimalizovat počáteční léčbu tak, aby se podařilo počet relapsů snížit. K rozlišení míry rizika – tedy předpokladu, jak nepříznivý vývoj bude u pacienta akutní lymfoblastická leukémie mít – byly dosud v ČR používané standardní diagnostické metody. V rámci výše uvedené studie lékaři zjišťovali, zda nejnovější diagnostika pomocí molekulárně imunologických a molekulárně genetických hodnocení nepřinese lepší výsledky léčby.

„Součástí byly dvě kolaterální studie porovnávající klasické metody stanovování odpovědi na léčbu s těmi nejmodernějšími hodnotícími postupy. Účelem bylo zjistit, zda klasické metody stačí k tomu, abychom správně rozlišili děti s vysokým rizikem návratu onemocnění a ty s nejnižším rizikem, které mohou být léčeny méně intenzivně.

Ukázalo se, že moderní metody, i přes svou pracnost a finanční náročnost, jsou nenahraditelné,“ řekl vedoucí Laboratorního centra kliniky dětské hematologie a onkologie Jan Trka, který spolu s Ondřejem Hrušákem, vedoucím laboratoře Clip Cytometrie, založil pracovní skupinu Clip – Childhood Luekaemia Investigation Prague. Ta je unikátní vědeckou skupinou, zaměřenou na výzkum dětských leukémií a imunitních poruch.

Ohodnoťte tento článek!