Nejvíce lidí užívá na chřipku a nachlazení Acylpyrin a Paralen

Nejznámějšími preparáty užívanými na léčbu chřipky a nachlazení jsou tuzemské tradiční přípravky Acylpyrin a Paralen, z vitamínů a minerálů Celaskon a B-Komplex. Vyplývá to z výsledku průzkumu firmy TNS Factum…

Celkově si spontánně nejvíce respondentů – zhruba dvě třetiny – vybavují Paralen a Acylpyrin. Jedna třetina pak uvádí Aspirin, Coldrex, Panadol a Bromhexin.

Po přímém dotazu na konkrétní přípravek si zejména Acylpyrin vybaví téměř všichni dotázaní (90 až 95 procent), Paralen 85 procent a další čtyři výše zmiňované nejznámější preparáty 60 až 75 procent populace.

Tradiční tuzemské přípravky jsou tedy nejznámější, projevuje se však u nich mírně klesající trend oproti minulým průzkumům.

Co se týče vitamínů a minerálů, pouze asi pět procent populace si spontánně nevybaví žádný přípravek. Respondenti si spontánně nejvíce vybavují Celaskon a B-Komplex – asi polovina populace, ostatní jednotlivé přípravky si nevybaví ani jedna třetina populace.

Po přímém dotazu na konkrétní přípravek si Celaskon a B-Komplex vybaví 85 procent dotázaných, Centrum od A do Z a Calcium šumivý Slovakofarma pak 60 procent respondentů.

Tradiční tuzemské přípravky jsou tedy i zde nejznámější, ale také se objevuje mírně klesající trend. Nejčastěji lidé používají Celaskon, udává ho každý pátý v populaci, pravidelně ho užívá 10 procent.

Hospodářské noviny, 4.11. 2003

Ohodnoťte tento článek!