Nemocnice v Chicagu obviněny z podvodů při sestavování čekací listin na transplantace

Americká vláda obžalovala tři nemocnice ve státě Chicago, které se měly dopustit podvodů při sestavování čekací listiny na transplantace jater. Lékaři záměrně upravovali diagnózy pacientů tak, aby se určitým osobám dostalo přednostního zákroku…

Americká vláda obžalovala tři nemocnice ze státu Chicago, které se měly dopustit podvodů při sestavování čekací listiny na transplantace jater. Lékaři záměrně upravovali diagnózy pacientů tak, aby obdrželi játra dárců rychleji, než jim příslušelo.

Nekalých praktik se měly dopustit Nemocnice při Chicagské univerzitě, nemocnice Northwestern Memorial a fakultní nemocnice Illinoiské univerzity. Tato zařízení jsou přitom považována za instituce s dobrou pověstí.

Na podezřelou situaci upozornil zaměstnanec fakultní nemocnice Illinoiské univerzity. Uvedl, že někteří pacienti, kteří měli být podle lékařské zprávy na pokraji smrti a naléhavě potřebovali transplantaci jater, byli přistiženi na nemocničních chodbách, jak pojídají zmrzlinu nebo cvičí na chodicím pásu. Jeden pacient dokonce ve vestibulu nemocnice vystupoval jako klaun.

Soud má na žádost federální vlády uložit nemocnici v Illinois pokutu tří milionů dolarů a nemocnici Northwestern Memorial 115 tisíc dolarů.

„U vybraných pacientů lékaři určovali chybné diagnózy a hospitalizovali je na jednotce intenzivní péče. To budilo dojem, že zdravotní stav pacientů je horší než ve skutečnosti. Těmto osobám se pak dostalo přednostní transplantace na úkor ostatních osob zařazených na čekací listinu,“ uvedl prokurátor Patrick Fitzgerald.

Jak informují Hospodářské noviny, vzhledem k tomu, že jater i dalších životně důležitých orgánů pro zoufale potřebné pacienty je trvalý nedostatek, probíhá o ně mezi nemocnicemi intenzívní boj. K osmnáctému červenci čekalo ve Spojených státech na transplantaci jater 17 334 lidí, z toho 1179 ve státě Illinois.

Podle organizace Gift of Hope Organ and Tissue Donor Network, která má na starosti distribuci orgánů ve státě Illinois, dostalo v roce 2002 nová játra 5327 osob, z toho 222 ve státě Illinois. A přestože nařčení z nesrovnalostí se objevují již celá léta, federální úřady podle všeho vznesly tak významné obvinění vůbec poprvé, píší HN.

Úřady se začaly angažovat v žalobě, kterou podal Raymond Pollak, chirurg zabývající se transplantacemi jater. Ten do dubna 1998 působil jako ředitel programu transplantace orgánů při Illinoiské univerzitě. Doktor Pollak, který je dnes profesorem chirurgie a ředitelem programu transplantace břišních orgánů při Illinoiské univerzitě, ve své žalobě tvrdí, že byl sesazen z funkce a potrestán za to, že obvinil Léčebné centrum Illinoiské univerzity v Chicagu (UIMCC) z pochybných praktik.

Prokurátorka Lisa Madiganová v rozhovoru uvedla, že motivace nemocnic byla jednak finanční a jednak „prestižní“.

Podle úřadů získala UIMCC díky podvodu možnost žádat na základě federálních pravidel pro zdravotní pojištění o úhradu zákroků ze státních prostředků. V rámci tohoto programu musí nemocnice provést během dvou po sobě jdoucích let dvanáct transplantací jater, aby získala s úhradou souhlas.

UIMCC tento souhlas obdržela v roce 1998 poté, co během roku 1996 provedla čtrnáct takových transplantací. Podle vládních zdrojů však byly dvě z těchto transplantací podvodné.

Prorektor Illinoiské univerzity pro vztahy s veřejností Mark Rosati uvedl, že nemocnice odmítá obvinění komentovat. „Naši lékaři vždy postupovali s maximálním ohledem na blaho pacientů s těžkým onemocněním jater,“ řekl pouze.

Doktor Pollak podal v únoru 1999 u chicagského okresního soudu zapečetěnou žalobu na Illinoiskou a Chicagskou univerzitu; nemocnice Northwestern Memorial byla mezi obžalované zařazena později. Pollakova žaloba byla v pondělí rozpečetěna.

Pollak v ní tvrdí, že Illinoiská univerzita nepravdivě zařazovala pacienty do kategorie „exitus pravděpodobný během příštích sedmi dnů“, přestože jeden z těchto pacientů cvičil na chodicím pásu a další se procházel kolem nemocnice se zmrzlinou.

ZDROJ:

Hospodářské noviny

Hospitals accused of skewing liver transplant priority list

www.Zdravi.Euro.cz, Hospodářské noviny, 29.7. 2003

Ohodnoťte tento článek!