Nová generace perfusorů ulehčuje práci lékařům i sestrám

perfusor

Využití moderních technologií v medicíně má většinou za následek vyšší nároky na zdravotnický personál, který s takovými přístroji musí umět zacházet. Jedním z cílů výrobců těchto přístrojů je tedy usnadnit zdravotníkům práci, zvyšovat jejich bezpečnost a samozřejmě i bezpečnost pacientů.

Historicky prvním přístrojem tohoto typu byl tzv. lineární dávkovač, u něhož se konstantní rychlostí automaticky stlačoval píst injekční stříkačky. V roce 1951 spatřil světlo světa předchůdce dnešních perfusorů.

Jeho tvůrci ze společnosti B. Braun ve spolupráci s německým lékařem Hessem se tak zasloužili o převrat v lékařské péči. Dnes si můžete tento perfusor i jeho následovníky prohlédnout v Café B.Braun na I. P.Pavlova na výstavě, která potrvá do poloviny listopadu.

Současné systémy pracují se složitým softwarem, do jehož paměti se ukládají údaje o podávaných léčivech, jejich množství i rychlosti podávání. Přístroje mají vlastní tlaková čidla, bezpečnostní alarmy a dokážou samostatně vypočítávat rychlost dávky.

Mimo to jsou v softwaru naprogramovány limity pro jednotlivá léčiva, což opět snižuje možnost omylu. Aktuálně je pro vývojáře největší výzvou přizpůsobit perfusory tak, aby co nejlépe obstály i mimo nemocniční prostředí a do budoucna bylo možné bezpečně měnit dávkování infuzí na dálku.

Perfusor se dokáže poučit z předchozího průběhu léčby

„Současné perfusory většiny výrobců jsou obecně po technické, uživatelské i designové stránce na vysoké úrovni a přesně a bezpečné dávkují léky. K tomu jsou také určeny. Poslední generace perfusorů typu Space jde ale mnohem dále. Tento perfusor již není pouze mechanickým přístrojem, ale pomocí vlastního rozhodovacího algoritmu v rámci systému SpaceControl se už i přímo podílí na vlastní léčbě. Dokonce se umí poučit z předchozího průběhu léčby a dokáže ji přizpůsobit. A jde mu to dobře, lépe než nám, protože se nedopouští lidských chyb a omylů. Pro nás je potěšující, že se to naučil i díky výzkumu na naší klinice,“ říká MUDr. Jan Bláha, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

S tím souhlasí i vrchní sestra oddělení ARO Oblastní nemocnice Kladno Renata Tesařová. „Za svou kariéru zdravotní sestry jsem měla možnost pracovat s různými typy infuzních pump. S každým novým modelem přišlo zlepšení, ale nejnovější typy nám práci opravdu výrazně ulehčují. Manipulace s přístroji je snadná a i přesto, že na jedné dokovací stanici bývá 10 a více infuzních jednotek, k problémům dochází spíše výjimečně,“ říká Renata Tesařová.

„Perfusory totiž mají celou řadu bezpečnostních prvků, včetně akustických alarmů, které zdravotnický personál včas upozorní, že se něco děje. Když si představíte, že zdravotní sestra musí u obyčejného napíchnutí infuze provést až 100 kroků a takových procesů dělá denně desítky, jsme opravdu rády, že nám technika tzv. hlídá záda.“

Ohodnoťte tento článek!