Nová metoda léčby defektů hrudní stěny

operační sál, operatér, chirurgové, operace

Nová metoda léčby defektů hrudní stěny převrací data ve prospěch přežití.

Na mezinárodní konferenci o regenerativní medicíně CRYO 2015, která se letos uskutečnila od 26. do 29. července v Ostravě, vystoupil MUDr. Martin Kaláb z Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a představil výsledky nového operačního postupu léčby rozsáhlých defektů hrudní stěny vzniklých jako závažná komplikace hojení rány u pacientů po operaci srdce.

Princip metody spočívá v náhradě zdevastované původní prsní kosti a přilehlých žeber zamrazeným kostním štěpem, připraveným z decelularizované hrudní kosti dárců.

Tato ojedinělá léčba je umožněna díky specialistům z Národního centra tkání a buněk v Brně, kteří připravují specifické kostní transplantáty, ale i další tkáňové transplantáty přímo dle potřeb konkrétního pacienta.

Do zavedení metody náhrady hrudní kosti alogenním štěpem z tkáňové banky byla úmrtnost takto postižených pacientů až 60 procent. Výsledky nové léčebné metody přinášejí slibnou změnu.

Ve sledovaném souboru pacientů došlo v 60 procentech případů ke kompletnímu zhojení rány s vynikajícím kosmetickým i funkčním výsledkem, malé korekce ve smyslu dohojení malé části měkkých tkání rány byly třeba v dalších 30 procentech případů. Nicméně ve všech případech došlo ke zhojení hrudníku bez známek dechové nedostatečnosti, která bývá nejčastější příčinou úmrtí v těchto případech.

Osud nemocných a jejich šance na přežití tohoto závažného stavu se díky mezioborové spolupráci zlepšil natolik, že pacienti nejen přežívají, ale jsou schopni vrátit se k běžným aktivitám, ale i ke svým zálibám, a to včetně cestování nebo například jízdy na skútru nebo řízení automobilového veterána. Tento fakt ocenili účastníci konference v živé diskusi, která po přednášce následovala.

Kromě standardních tkáňových štěpů pro transplantace zajišťuje Národní centrum tkání a buněk i přípravu individuálních kostních náhrad podle zadání chirurgů a dle potřeb jednotlivých pacientů.

Ohodnoťte tento článek!