Nová právní úprava úhrad léčiv

Titulní obrázek

Zajímají vás otázky úpravy regulace cen a léčiv? 17. října se na toto téma koná v Praze seminář. Odborníci rozeberou například soulad novely zákona 48/1997 s požadavky evropského ústavního práva, otázky přínosu nového předpisu z hlediska transparence a etických zásad ve farmaprůmyslu a další. Součástí akce je také panelová diskuse, ve které zazní pohled regulátora (SÚKL), dodavatele (MAFS, ČAFF) a pojišťoven…

Centrum pro zdravotnické právo 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pořádá seminář na téma

„Nová právní úprava úhrad léčiv“

Seminář se koná v souvislosti s úpravou regulace cen a léčiv dle novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Místo konání:

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 1

Datum a čas konání:

17. října 2007, 14:00

Program:

1. blok: Nová právní úprava cenotvorby, kategorizace a úhrada léčiv (14:00 – 15:30)

– představení novely zákona 48/1997 Sb.

– soulad novely zákona 48/1997 s požadavky evropského ústavního práva

– otázka přínosu nového předpisu z hlediska transparence a etických zásad ve farmaprůmyslu

2. blok: Věcný a právní obsah zákona (16:00 – 17:30)

– rozhodovací kritéria dle novely – pohled farmakoekonomů

– přezkum rozhodnutí SÚKL ve správním řízení a ve správním soudnictví

– panelová diskuse: pohled regulátora (SÚKL), dodavatele (MAFS, ČAFF) a pojišťoven

Přednášející:

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK, advokátní kancelář JUDr. Holubové

Mgr. Štěpán Holub

Advokátní kancelář JUDr. Holubové

MUDr. Tomáš Doležal

Ústav farmakologie 3. LF UK, Lékové informační centrum při 3. LF UK

Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR

Zástupce SÚKL

Cena semináře: 2 000,- Kč (součástí ceny je CD s přednáškami, právními předpisy a legislativními návrhy). Poplatek bude vybírán na místě

V případě zájmu o účast zašlete přihlášku e-mail: martina.vackova@lf3.cuni.cz

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!