Nové malé Q vlny časně po akutním koronárním syndromu naznačují IM

Výsledky studie PURSUIT naznačují, že pacienti, u kterých se vyvinou nové malé Q vlny během 30 dní po akutním koronárním syndromu bez elevace ST segmentu, mají zvýšené riziko úmrtí. Podle autorů je nutné zvážit diagnózu infarktu myokardu….

Vědci zkoumali prognostický význam nových malých Q vln po akutním koronárním syndromu u 10 501 pacientů v studii PURSUIT – Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy Trial (Trombocytární glykoproteín IIb/IIIa u nestabilní angíny: suprese receptoru Integrilinem).

Celkem 9447 pacientů nemělo žádné nové Q vlny, 733 mělo nové Q vlny mezi 30ms až 40ms a 321 osob mělo nové Q vlny 40ms a delší.

Úmrtnost v 6. měsíci po příhodě byla vyšší u pacientů s novými Q vlnami mezi 30ms až 40ms v porovnání s pacienty bez nové Q vlny (3.4% proti 2.4%, p = 0.005), referoval tým doktora Johna H. Alexandra v prvním prosincovém vydání American Journal of Medicine. Úmrtnost byla dokonce ještě vyšší u pacientů s Q vlnou delší něž 40 ms (5.3%, p = 0.002). Úmrtnost zůstala vyšší u pacientů s novými Q vlnami v rozborech přizpůsobených základním rizikovým faktorům.

„Většina lékařů připouští, že některé EKG změny (nové Q-vlny) jsou důkazem dřívějšího infarktu myokardu a jako takové jsou prognosticky důležité,“ uvedl agentuře Reuters Health Dr. Alexandr z Duke Clinical Research Institute v Durhamu v Severní Karolíně.

„Z mého referátu vyplývá zásadní otázka: Jakými kritérii se řídíme při hodnocení změn EKG?“ řekl Dr. Alexandr. „Nicméně, podstatnější než odpovědi poskytnuté v rukopisu, je zjištění, že i více malých EKG změn může být důležitých,“ dodal lékař.

GABRIEL HORKAY, www.Zdravi.Euro.cz, 13.1. 2004

autor je spolupracovníkem redakce

CO JE Q VLNA?
Při hodnocení EKG křivky je vlna Q první negativní vlnou za vlnou P, nebo je první negatívní vlnou před vlnou R.Vlna Q patří do QRS komplexu, což představuje depolarizaci komor, která začína depolarizací mezikomorové přepážky, kterou představuje právě vlna Q. Patologická vlna Q je rovná nebo delší než 40ms a její výška je nad 25% hloubky vlny R.

ZDROJ:

Am J Med 2003;115:613-619.

www.medscape.com

Ohodnoťte tento článek!