Nové postupy v terapii autismu

Britští lékaři dosáhli novým léčebným programem mimořádného zlepšení při zařazení i těžkých případů autistických dětí do běžného života. Podle sdělení University of Bristol z poloviny září tohoto roku je 94% dětí…

Britští lékaři dosáhli novým léčebným programem mimořádného zlepšení při zařazení i těžkých případů autistických dětí do běžného života. Podle sdělení University of Bristol z poloviny září tohoto roku je 94 procent dětí, které program absolvovaly, schopno zúčastnit se školní výuky společně se zdravými dětmi.

V září 2000 byl Bristolskou městskou radou pod vedením Alec Westera z Bristol University spuštěn South West Autism Project (SWAP). Podnětem k založení projektu byl zřetelný vzestup počtu autistických dětí zaznamenaný v Bristolu. Při zahájení programu byl testován vývojový stupeň každého dítěte, projektu se zůčastnilo 26 rodin.

S přihlédnutím na výsledek testu byl pro každé dítě vypracován individuální učební program. Do programu byli zapojeni vyškolení učitelé, kteří se každé rodině věnovali průměrně 10 hodin týdně: starali se o děti v domácím prostředí, při skupinových hrách a ve školkách. O dosažených pokrocích v sociálních interakcích, hrách, komunikativních projevech a flexibilitě myšlení vypracovávali učitelé týdenní zprávy.

Výzkumníci uvádí, že 16 ze 17ti sledovaných autistických dětí, které zatím program absolvovalo, začalo navštěvovat školu společně s nepostiženými dětmi. Vedle zlepšení schopnosti učení se byl zaznamenán i pokrok v rozvoji sociálních vlastností jako je účast ve skupinových aktivitách a dosažení výdrže v denní školní rutině. Za podstatné se považuje, aby do učebního programu pro autistické děti byla zapojena rodina.

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!