Novou generaci léčiv proti rakovině prostaty vyvinuli vědci FNUSA-ICRC a MU

laboratoř, věda, výzkum

Nové látky s cílenou biologickou aktivitou vyvinul vědecký tým Centra biomolekulárního a buněčného
inženýrství (CBCE) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSAICRC) a Masarykovy univerzity pod vedením Kamila Parucha.

TISKOVÁ ZPRÁVA FNUSA

Série sloučenin by mohla v budoucnu posloužit k identifikaci nových substancí k léčbě některých druhů rakoviny. Nyní získala český patent, který zveřejnil věstník Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 41/2015.

„Novou účinnou látkou jsou substituované furo[3,2-b]pyridiny, které účinně potlačují aktivitu PIM kináz.
PIM kinázy jsou proteiny, jejichž nadměrná produkce je charakteristická pro buňky rakoviny prostaty a
některé leukémie a lymfomy,” popsal vedoucí výzkumného týmu Kamil Paruch.

„Podáním patentu byl ukončen první milník v projektu, který spočíval v identifikaci nových patentovatelných sloučenin, potenciálně použitelných pro vývoj nových léčiv. Naše sloučeniny by mohly být použitelné proti rakovině prostaty a FNUSA-ICRC nyní hledá strategického partnera, který by se zapojil do preklinického vývoje těchto látek,“ uvedl šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Karcinom prostaty je v České republice nejčastější zhoubný nádor u mužů a po karcinomu plic druhou
nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Za posledních dvacet let výskyt karcinomu prostaty
v Česku téměř ztrojnásobil.

Dle údajů Národního onkologického registru z roku 2009 činí počet nově zachycených karcinomů prostaty
v České republice 119,3 případů na 100 tisíc mužů a úmrtnost 28,5 případů na 100 tisíc mužů. V absolutních číslech to znamená, že v roce 2009 bylo odhaleno 6154 mužů s tímto nádorem a 1472 mužů na něj zemřelo.

Celkem lékaři každý rok odhalí onkologické onemocnění u zhruba 80 tisíc lidí. Přes 27 tisíc Čechů ročně na
zhoubný nádor umírá.

„Získáním tohoto významného patentu se plní další cíl celého projektu FNUSA-ICRC, který dokazuje, že se
aktivně podílí na rozvoji medicíny a je nejen pro Českou republiku přínosem,“ řekl ředitel FNUSA Martin
Pavlík. Další tři patentové přihlášky má FNUSA-ICRC podané společně s Ústavem přístrojové techniky
Akademie věd ČR a pražskou společností M&I s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních
onemocnění.

Předběžná patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA pak chrání
novou technologii epikardiální kardiostimulace, epikardiálního mapování a ablace a epikardiální defibrilace.
Na výzkumu se podílelo pět pracovníků FNUSA-ICRC. V procesu registrace je také pět užitných vzorů z dílny vědců FNUSA-ICRC, dva již byly zaregistrovány.

Ohodnoťte tento článek!