Nový laserový test tablet Extáze trvá jen 40 sekund

Irští vědci vyvinuli test, kterým lze během 40 sekund zjistit množství psychostimulancia 3,4-metylendioxymetamfetaminu (MDMA) v tabletě Extáze. Test je založen na spektroskopické metodě a dokáže určit i další toxické složky v tabletě…

Irští vědci vyvinuli test, kterým lze během 40 sekund zjistit množství psychostimulancia 3,4-metylendioxymetamfetaminu (MDMA) v tabletě Extáze. Test je založen na spektroskopické metodě a dokáže určit nejen koncentraci MDMA, ale i dalších toxických složek obsažených v tabletě. Informovali o tom v časopisu The Analyst.

Vědci z Queen's University v Belfastu spektroskopicky otestovali více jak 1500 tablet Extáze. Test využívá tzv. Ramanova efektu: Na testovanou látku se pouští laserový paprsek, jehož spektrum se po dopadu mění podle toho, jaké molekuly a v jakém množství jsou ve vzorku obsažené. Z každé tablety Extáze tak je možné získat spektroskopický „otisk“, který vypovídá o látkovém složení tablety.

Výsledky testů ukázaly, že koncentrace MDMA v tabletách velmi kolísá, rozdíly mezi vzorky byly až pětinásobné. Pomocí získaných spekter bylo teoreticky možné přiřadit jednotlivé tablety různým „výrobcům“, respektive odhadnout počet různých výrobních postupů. Ten byl překvapivě vysoký, z čehož vědci vyvozují, že v regionu, ze kterého testované tablety pocházely, existuje velké množství výrobců a/nebo jejich výrobní postupy jsou neprofesionální a „nestandardizované“, takže každá vyrobená dávka se liší koncentrací MDMA podle toho, za jakých podmínek její výroba zrovna probíhala.

Vědci nyní pracují na miniaturizaci zařízení, aby bylo možné ho brát s sebou do terénu.

V současnosti se pro testování množství MDMA v tabletách Extáze používá například plynová chromatografie, stanovení složení tablety touto metodou však trvá asi jeden den.

Amfetaminy

Amfetaminy jsou stimulační drogy s účinky podobnými jako kokain, včetně vedlejších účinků, toxicity a abstinenčního syndromu. Psychická závislost na ně vzniká v různé míře, tolerance se vyvíjí pomalu. Dlouhodobé intravenózní podávání vysokých dávek vede ke vzniku paranoidní psychózy. Amfetaminy uplatňují své působení jak přes dopaminový přenašeč v plazmatické membráně, tak přes přenašeče monoaminových neuromediátorů v membráně synaptických váčků, tj. přes uvolňování dopaminu z presynaptických zásob. Amfetaminy tedy zvyšují uvolňování dopaminu do synaptické štěrbiny, což je považováno za jejich hlavní mechanismus působení. Mají také slabší vliv na uvolňování noradrenalinu a některé deriváty i na uvolňování serotoninu.

(mka), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!