Nový lék napomáhá řešení těžké cervikální intraepiteliální neoplazie

Nová látka navržená za účelem obecné aktivity proti lidským papilomavirům (HPV), se zdá bezpečnou a efektivní léčbou pro těžkou cervikální intraepiteliální neoplazii (CIN II-III) u mladých žen. Píše o tom časopis Obstetrics and Gynecology…

New York –

Látka pojmenována ZYC101a byla vyvinutá biotechnologickou společností ZYCOS, Inc., se sídlem v Lexingtonu, Massachusetts. Předkládaná studie byla uvedenou společností plně financována.

Tým doktora Francisca Garcii z University of Arizona v Tucsonu vyhodnotil výsledky 161 žen s biopticky potvrzenou CIN II-III, kterým byly podány tři intramuskulární dávky ZYC101a po 100 mikrogramů, ZYC101a po 200 mikrogramů nebo placebo.

V závěrečné analýze u 47% pacientek, které dostaly ZYC101a, byl zaznamenán ústup nemoci ve srovnání s 27% v skupině s placebem a tento rozdíl nebyl statisticky významný.

ZDROJ:
Obstet Gynecol 2004; 103
www.medscape.com\\

Při analýze omezené na předdefinovaný soubor pacientek mladších než 25 let, léčba ZYC101a měla za následek ústup nemoci u 70% pacientek – u značně vyššího počtu než byl poměr pozorovaný u placeba – 23% (p=0,007).

Léčba ZYC101a byla podle autorů obecně dobře tolerovaná a nežádoucí účinky byli mírné. Mnohem častější než u placeba byla jen reakce v místě injekčního vpichu, jako bolest, zarudnutí a zatvrdnutí. Účinnost a bezpečnost obou dávek ZYC101a byla podobná.

Jak konstatovali výzkumníci, poznatky získané touto studií jsou podpůrné pro další klinický výzkum ZYC101a pro léčbu CIN II-III u žen mladších 25 let.

Gabriel Horkay, www.Zdravi.Euro.cz, autor je spolupracovníkem redakce

ilustrační foto: HPV

Ohodnoťte tento článek!