NRC uvedlo zřejmě správná data. Umíme je správně interpretovat?

„Se zaujetím sleduji besedu na internetových stránkách k datům zveřejněným NRC zdravotních pojišťoven. Jsem ředitelem nemocnice Kadaň s.r.o. a od samého počátku v roce 1997 se systémem DRG pracujeme,“ píše pro Zdraví.Euro.cz ředitel nemocnice Kadaň MUDr. Josef Mašek…

Se zaujetím sleduji besedu na internetových stránkách k datům zveřejněným NRC zdravotních pojišťoven. Jsem ředitelem nemocnice Kadaň s.r.o. a od samého počátku v roce 1997 se systémem DRG pracujeme.

Diskuse o datech zveřejněných NRC zdravotních pojišťoven je vedena podle starého českého přísloví „jeden o koze a druhý o voze“.

NRC zřejmě zveřejnilo správná data, vykázaná nemocnicemi o porodech v klasifikačním schématu DRG.

Novináři, veřejnost a obávám se, že také sami autoři je však interpretují jako počty porodů, průměrnou ošetřovací dobu a procento císařských řezů. Těmi rozhodně nejsou.

Internetové stránky NRC na tento fakt upozorňují. Avšak – kolik laiků, například budoucích maminek, má vědomosti o tom, co ta zkratka DRG a čísla znamenají?

Obávám se, že počet pozitivních odpovědí se blíží nule. Zveřejněná data mají možná vypovídající hodnotu pro malou část lékařské veřejnosti, jako údaj o kvalitě vykazování dat nemocnicemi v systému DRG, který většina ze zdravotnických zařízení v ČR vědomě nepoužívá, nepracuje s ním a ani netuší, že jejich data jsou tímto způsobem zpracovávána.

DÁLE ČTĚTE:
Porodnice chtějí žalovat Národní referenční centrum
Česko má žebříček nejlepších porodnic

Kladu si otázku. Proč tak složitě informovat veřejnost a zejména laickou veřejnost o takových banálních údajích o porodnicích českých nemocnic, když bez složitého zpracování dat v DRG obsahuje tyto údaje základní statistický výkaz o činnosti zdravotnického zařízení, který zpracovávají pro ÚZIS?

Budu-li o tato data, jako ředitel nemocnice, požádán seriosní institucí, rád jí je poskytnu ke zpracování pro informaci veřejnosti.

Systém vykazování DRG nabízí odborníkům zabývajícím se zdravotnictvím mnoho důležitějších údajů pro analýzu kvality a zejména efektivity poskytované zdravotní péče.

Vyžaduje to však velkou míru informovanosti, seriosní zpracování a přesnou interpretaci.

Cílovou skupinou výsledků takové analýzy však nebude občan, ale odborník či osvícený politik, jehož úkolem je zdravotnictví řídit a občanům srozumitelně vysvětlit.

Poněkud úsměvné je vyjádření mluvčí MZd. ČR, která musí vědět, že ministerstvo je zakladatelem a zřizovatelem NRC při IPVZ. Že existuji dvě věci, které se stejně jmenují a konají stejnou činnost (tj. adaptují na české poměry a kultivují systém DRG) je jen důkazem dokonalého zmatení v této věci.

Veřejnost je třeba informovat pravdivě a srozumitelně. Obávám se, že v případě NRC zdravotních pojišťoven není splněno zejména kriterium srozumitelnosti.

MUDr.Josef Mašek, www.Zdravi.Euro.cz

autor je ředitelem Nemocnice Kadaň s.r.o.

Ohodnoťte tento článek!