Ocenění Česká hlava získal kardiolog Widimský

Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2011 dostal Petr Widimský, mezinárodně uznávaný kardiolog, který se zasadil o změnu způsobu léčby akutního infarktu myokardu. Díky jeho práci se aplikace koronární angioplastiky stala rutinní záležitostí, řekla v pátek Eva Syková, předsedkyně poroty.

„Cenu beru jako výraz ocenění českým kardiologům,“ uvedl Widimský. Tvrdí, že se na používání metody zasloužili lékaři z celé republiky.

Perkutánní transluminární koronární angioplastika (PTCA) je moderní metoda, která umožňuje při jednom výkonu zobrazení věnčitých tepen srdce a zároveň jejich okamžitou léčbu při jejich zúžení nebo uzavření. K tomu dochází právě při infarktu. Roztažení tepny se provádí balonkovým katetrem, ve většině případů se do postiženého místa umístí kovová výztuž, tzv. koronární stent.

Vlastní zákrok probíhá tak, že do tepny v třísle, nebo na zápěstí zavede lékař jehlu. Tou protáhne pružný kovový vodič a pod rentgenovou kontrolou ho přivede až do místa zúžení. Jehlu z vodiče stáhne a místo ní na vodič navleče plastovou hadičku. Touto cestou naplní cévu látkou, která je viditelná pro rentgenové paprsky a hned vidí, jak závažně je céva zúžená.

Hadičku z vodiče stáhne a nahradí ji jinou, která má na svém konci splasklý podlouhlý balonek. Lékař několikrát balonek naplní pod tlakem tekutinou a tím roztáhne stěnu cévy. Průchodnost je tak obnovená, lékař ji poté ještě zkontroluje vstříknutím kontrastní látky.

Cenu Doctorandus pro studenta doktorského studijního programu získal Jan Petrášek z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) za výzkumnou práci o nejčastějších jaterních onemocněních – alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater. Petrášek zjistil, že mezi sebou imunitní a jaterní buňky komunikují. Kdyby se podařilo zmírnit přehnanou imunitní reakci v játrech, která může vzniknout například nadměrným požíváním alkoholu, nemusel by zánět jater vůbec vzniknout.

Potlačení reakce, jak doktorand dokázal, je možné například běžným lékem, který se v současnosti používá pro léčbu revmatoidní artritidy. Léčba je už otestována na zvířecích tkáních, pokud Petrášek získá grant od farmaceutických firem, začne testování na kontrolních vzorcích lidí. Objev by dal naději na nové léčebné postupy u zánětů jater nebo cirhózy.

Cenu „Invence“ od firmy Kapsch za mimořádný vědecký počin získal Viliam Vatrt za teorii, jak z družicových dat naměřených z výšky se dá vypočítat hodnota potenciálu gravitačního pole Země. Díky ní se vypočítala konstanta, podle které se dají určit nadmořské výšky například hor.

Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získala společnost ImageMetry za vývoj softwaru VerifEyed. Ten dokáže během desetin vteřin rozpoznat, jestli někdo manipuloval s naskenovaným dokumentem nebo s fotografiemi. V některých případech dokonce program určí, zda byl snímek stažený z internetu. Na základě fotografií například vynášejí soudy rozsudky nebo pojišťovny vyplácejí náhrady za škody.

Letos poprvé udělovanou cenu ministerstva životního prostředí získali František Pochylý a Blahoslav Maršálek, profesoři z Botanického ústavu Akademie věd za vývoj technologie pro řízení kvality vody v nádržích. Zařízení zbavuje nádrže toxických sinic.

Cenu Gaudeamus Všeobecné zdravotní pojišťovny dostal Lukáš Rambousek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Laureát se zaměřil ve své diplomové práci na výzkum látek, které by mohly pomoci pacientům s výpadky paměti a učení. Testoval novou skupinu syntetických derivátů steroidních molekul, které mohou představovat chybějící skupinu látek pro léčení neurodegenerativních onemocnění mozku.

V roce 2011 probíhá již 10. ročník soutěže. Laureáti minulých let byli například chemici Antonín Holý nebo Pavel Hobza

Ohodnoťte tento článek!