Oční laser pro třetí tisíciletí vytváří pacientům program na míru

…Z pohledu přístroje, kterým od začátku letošního roku disponuje jako jediné pracoviště v České republice plzeňská OFTA, je teprve nyní možno říci, že s příchodem nového tisíciletí nastupuje laser…

Excimerové lasery otevřely před dvěma desítkami let v oftalmologii zcela nové možnosti odstraňování dioptrií, astigmatismu a některých dalších vad. Rok od roku se technika zákroku vylepšovala, a tak v úžasu nad každým novým přístrojem se hovořilo o „laserech nové generace“. Tento superlativní termín však v sobě skrýval vedle nadšení nad dalším vylepšením i jistou dávku marketingového triku.

Z pohledu přístroje, kterým od začátku letošního roku disponuje jako jediné pracoviště v České republice plzeňská OFTA, je teprve nyní možno říci, že s příchodem nového tisíciletí nastupuje laser, kvalitativně se lišící od těch dosavadních snad ve všech souměřitelných úkonech. Je to dáno především faktem, že se nejedná o samotný laser, ale o celý systém, zahrnující také skener a počítačový program, který vytváří pro pacienta program na míru. Žádný dosavadní laser to nedokázal.

Kolika pacientům dosud nemohla laserová centra pomoci z důvodu komplikovaných poruch vidění, včetně decentrací po předchozích PRK/LASIK operacích? Kolik občanů trpících silným asymetrickým nebo hyperoptickým astigmatismem a jinými nepravidelnostmi rohovky odcházelo z čekárny smutně po zprávě, že zákrok by nepřinesl kýžený efekt?

A to zdaleka nehovoříme o pacientech, kteří operaci dosud podstoupit mohli. I jim nový excimerový laser MEL 70 GSCAN přináší zjednodušení výkonu a rekonvalescenci. Posuďte sami: Větší přesnost i flexibilita zákroku. Díky Gaussovu paprsku dochází k minimální hloubce obroušení rohovky, čímž zůstává její povrch výrazně hladší ihned po zákroku. V průběhu operace nemusí lékař fixovat oko přísavnými kroužky, neboť laser dokáže mapovat jeho pohyb. Na základě měření rohovky speciálním topografem TOSCA lze vytvořit „nekonfekční“ zákrok „na míru“ pro každého pacienta. Výsledným efektem pak je nejen optimální kvalita vidění, ale i šetrností výkonu zkrácené doba hojení.

Ohodnoťte tento článek!