Odborná vzdělávací konference na téma Zhoubný nádor a trombóza – mezioborový pohled

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Přijďte se seznámit s novými poznatky z oboru. Akce se koná dne 9.6. v Praze a bude ohodnocena kredity.

Pořádá 1. LF UK Praha s divizí Medical Services a odborným časopisem Postgraduální medicína.

Termín a místo konání: 9. 6. 2011, Praha – Clarion Congress Hotel Prague

Odborný garant: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.

Registrační poplatek: 500 Kč platba předem, 600 Kč platba na místě

Program konference:

– Trombofilní stav u hemato logických malignit – patofyziologie, vliv nových léků a současná doporučení profilaxi (doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.)

– Kontroverze v prodloužené profylaxi v onkogynekologii (prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.)

– Nízkomolekulární hepariny v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných (prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.)

Profylaxe žilní trombózy a plicní embolie u urologických a onkourologických výkonů (MUDr. Michaela Matoušková)

– Problematika TEN v chirurgických oborech se zaměřením na onkochirurgii (prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.)

Více na www.medical-services.cz

Ohodnoťte tento článek!