Odborníci: Česká psychiatrie potřebuje reformu a investice

„Naše léčebna téměř každý týden musí pro nedostatečnou a nevhodnou kapacitu umisťovat akutní pacienty na náhradní lůžka, to znamená na matrace na zemi,“ říká ředitel pražské léčebny v Bohnicích Zdeněk Bašný…

PRAHA – Česká psychiatrie potřebuje podle odborníků reformu a investice. Mnohem více než problémy s používáním klecových lůžek ji trápí nevyhovující podmínky pro pacienty, zastaralé vybavení, nedostatek peněz a personálu i jeho přetěžování.

„Máme zastaralé prostory. Pacienti žijí na mnoholůžkových pokojích s personálním vybavením takovým, jaké nám umožňuje financování oboru psychiatrie,“ řekl ředitel pražské léčebny v Bohnicích Zdeněk Bašný.

Velký problém podle něj představuje to, že 86 procent psychiatrických lůžek je právě v léčebnách. Tato zařízení ale nejsou k akutní péči vybavena. Přitom pacientů s náhlými problémy stále přibývá. „Naše léčebna téměř každý týden musí pro nedostatečnou a nevhodnou kapacitu umisťovat akutní pacienty na náhradní lůžka, to znamená na matrace na zemi,“ dodal ředitel.

Akutní péči by ale podle psychiatrů měla poskytovat psychiatrická oddělení v nemocnicích v návaznosti na péči ambulantní. „Psychiatrie je vyčleňována z medicíny,“ uvedl ředitel psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích Marek Radimský. K diskusi o potřebě provázanosti s dalšími medicínskými obory by podle něj mohl přispět i zájem o problematiku síťových lůžek.

V bohnické léčebně je nyní v provozu 1300 lůžek. Síťových je z nich osm. V areálu působí tisícovka zaměstnanců. „Personál pracuje ve dvanáctihodinových směnách. Obsazení jednotlivých oddělení, i těch akutních, neodpovídá potřebám péče. Naše personální vybavení by mělo převyšovat lůžková zařízení jiných zdravotnických oborů,“ řekl Bašný. Pracovníci by měli být podle něj také mnohem lépe placeni, aby z léčeben neodcházeli jinam. Podobná situace panuje i v dalších léčebnách.

V budoucnu by situaci měl upravit i zákon o psychiatrických pacientech. Změny v systému sítě zdravotnických zařízení, na která by měly navazovat další služby, ale řešit nebude, dodal Bašný.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!